Nyheter

Techinova, en ledande aktör inom energisektorn, har vunnit ett kontrakt avseende driftövervakning av ett stort antal batterilager i Sverige. Utrullningen av projektet har inletts under vår och sommar och fortgår även i höst.

Läs mer

Techinova tar ett viktigt steg in på en ny marknad med sin första leverans av RTU:er till Mariehamn på Åland, Finland. Detta markerar en betydande milstolpe för företaget, som nu utökar sitt engagemang i den globala energiomställningen. Precis som eldistributörer världen över, står Mariehamn inför utmaningen att integrera mer lokal produktion i sitt elnät, och Techinova Insight erbjuder lösningen för att möta dessa krav.

Läs mer

Den årliga revisionen av vårt ledningssystem för informationssäkerhet är avslutad och vi är både stolta och glada över att kunna meddela att revisionen gick bra och att vi nu är certifierade enligt den senaste standarden ISO27001:2022.

Läs mer

Denna vecka har vi haft besök från Elektroprivreda BiH, Bosnien och Hercegovinas största eldistributör. Parterna har tidigare träffats vid ett flertal tillfället i Bosnien, men nu var det dags för Elektroprivredas ledning att komma till Sverige.

Läs mer

Andreas har fått rollen som IT-tekniker på Techinova. Initialt blir det fokus på Techinovas interna IT-miljö, men successivt kommer Andreas även att bestå med IT-delen i våra kundprojekt.

Läs mer

Techinova vinner upphandling till Skellefteå kraft avseende autoreclosers, även kallade linjereläbrytare samt manöverdon. Ett ramavtal är signerat med en uppskattad volym för avrop på cirka 10,7 mnkr under ramavtalsperioden, inkluderat eventuella förlängningar.

Läs mer

Andreas studerar till Civilingenjör i teknisk datavetenskap vid Umeå Universitet. Delar av utbildningen har han genom utbytesstudier tillbringat på University of Calgary i Canada inom kryptering och informationssäkerhet. Därefter följde en termin vid University of Oslo i Norge med inriktning inom hacking och informations-säkerhet. Den sista delen av utbildningen sker på Techinovas kontor i Karlskrona där han gör sitt examensarbete.

Läs mer

Techinova levererar 14 autoreclosers till Ellevio. Leveransen ingår i Ellevios satsning på att bygga om och modernisera elnätet på Ekerö, där elnätet behöver förstärkas och förbättras. Med autoreclosers kan felbehäftade sträckor automatiskt kopplas bort vid fel samt när så är möjligt återställa nätet automatiskt så snart felet är borta. Med dess funktioner kan många elavbrott undvikas eller kan effekterna minimeras vid ett avbrott.

Läs mer

Idag har 8 tekniker fått nya/förnyat sina ESA-certifikat. Daniel på ELB-Kraft stod för utbildningen som ägde rum i Techinovas lokaler i Karlskrona. Med på utbildningen var även Rödeby Energi. Grattis till certifikaten!

Läs mer

Techinova har blivit kvalificerad ramavtalsleverantör inom Sinfras Dynamiska Inköpssystem för SCADA, DCS och NIS med tillhörande system, komponenter och tjänster. Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

Läs mer

I det senaste numret av Nordisk Energi kan du läsa om hur Affärsverken i Karlskrona använder Techinova Insight i syfte att öka kontrollen i nätet för att kunna agera proaktivt. Flödena i elnäten blir alltmer komplexa, vilket skapar nya utmaningar som till exempel kapacitetsbrist och flaskhalsar eller överproduktion och omvända nettoflöden. För att kunna hantera denna ökande komplexitet behöver vi bygga mer dynamiska distributionsnät som kan tala om vad som händer i näten och gör det möjligt att svara upp mot och förebygga problem och störningar i realtid. Mätning och analys av data blir allt viktigare.

Läs mer

Techinova är en av uställarna på årets Elnätsdagar. Vi visar Techinova Insight, vårt senaste digitaliseringskoncept. Genom att mäta olika parametrar i nätet och samla in dessa möjliggörs lokal analys i RTU:n. RTU:n skickar en hälsosignal till SCADA-systemet vilket i många fall kan ge proaktiva larm om att något kommer att gå fel i nätet vilket kanske kan lösas innan ett avbrott inträffat. Analysen ska även kunna hitta problem kopplade till lokal förnybar kraftproduktion, t.ex. övertonshalt eller fel strömriktning.

Läs mer

Under fjolåret vann Techinova AB upphandlingen avseende Smarta Nätstationer till Affärsverken i Karlskrona. Upphandlingen avser s.k. retrofit-utrustning, d v s kompletterande utrustning till befintliga nätstationer tillsammans med systemet Techinova Insight för beslutsstöd. Under hösten genomfördes godkännandeprocessen och efter genomförda tester är produktion och utrullning i full gång!

Läs mer

Anders Isaksson, avdelningschef på Vattenfall Service i Halmstad och Christer Johansson, anbudsingenjör på Vattenfall Service Växjö besökte Techinova för att ta del av Techinovas senaste digitaliseringskoncept Techinova Insight.

Läs mer

I år är det åter dags för EBR Metod- och maskindaga. Eventet äger rum den 17-20 maj 2022 i Eskilstuna. Arrangör är Energiföretagen Sverige, EBR och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Naturligtvis finns Techinova på plats!

Läs mer

Techinovas utrustning används för fjärrstyrning av åtta vattenkraftstationer i Mellansverige. Lösningen innefattar redundant kommunikation mellan vattenkraftstationerna och kontrollrummet. Projektet drivs ONE Nordic Hydro som har totalentreprenad för uppdraget.

Läs mer

Med hjälp av Techinovas senaste digitaliseringskoncept Techinova® Insight har Hedemora Elnät nu initierat arbetet med att modernisera sitt elnät.

Läs mer

Techinova-teamet vill tacka för det gångna året och passa på att önska alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer

Under innevarande vecka kompetensutvecklas Techinovas teknikteam. Under två dagar håller Mikael Malmgren, Elektroinvent utbildning inom reläskyddsteknik, selektivitet, feltyper och felbortkoppling m.m.

Läs mer

Vår samarbetspartners COPA-data erbjuder på två intressanta och högaktuella seminarier. Hur hanterar vi säkerhet inom industriella styrsystem? Styrutrustning som styr och övervakar kritisk infrastruktur inom eldistribution, vatten- och avloppssystem och olika trafiksystem blir allt viktigare för att moderna samhällen ska fungera effektivt. Samtidigt ställs allt högre krav på säkerhet och intrångsskydd. Vilka internationella standards finns det inom IT/OT-säkerhet? Hur kan man arbeta på ett strukturerat sätt med IT/OT-säkerhet i industriella och samhällskritiska projekt?

Läs mer

Även om några av oss nu tar semester håller vi öppet för orderläggning och service och support. Välkommen att kontakta oss.

Läs mer

Techinova har tagit nästa steg i säkerhetsarbetet och har blivit certifierade enligt standarden ISO 27001 för informationssäkerhet. Ett omfattande arbete har utförts internt. Certifieringen innebär en viktig milstolpe för bolaget och utgör samtidigt en viktig kvalitetsstämpel.

Läs mer

Techinova vinner upphandling till Vattenfall Eldistribution. Ett ramavtal är signerat och löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Vattenfalls huvudsyften med upphandlingen är att säkra leverans till kunderna samt att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer

Ljusdal Energi har genom åren investerat i ett 10-tal reclosers samt ett antal motordon för lastfrånskiljare i syfte att skydda sina linjer. Nätet består i huvudsak av luftledning på landsbygden med långa avstånd. Nu tar de nästa steg och bygger ett självläkande nät med automatisk omkoppling.

Läs mer

Nu hälsar vi Patrik välkommen till kontoret i Stockholm!

Läs mer

Östra Kinds Elkraft har lagt en nätstrategi fram till 2025. Strategin omfattar alltifrån nytt ställverk till fördelningsstationer; nätstationer; reläskydd, kontrollutrustning och felindikatorer till nya arbetssätt och rutiner. Strategiarbetet inleddes redan under 2018 och fastställdes under hösten 2019. Nu är investeringarna igång!

Läs mer

Nu hälsar vi Emil välkommen till kontoret i Karlskrona!

Läs mer

Techinova är exklusiv leverantör för NOJA Powers produktubud, däribland autoreclosers på den svenska marknaden. Nu på torsdag, den 28:e maj, kl. 08:00 håller NOJA Power ett kostnadsfritt webbinar.

Läs mer

I september 2016 invigde Rödeby Energi sin första solcellspark med en produktion på ca 600 kW. Nu är det dags för solcellspark nr 2 som får namnet Solängen, då avsikten är att så ängsblommor vid anläggningen. Den nya parken beräknas producera 422 kVh, vilket betyder att produktionen från de båda anläggningarna kommer att överstiga 1 000 kVh.

Läs mer

Under 2019 uppförde Sjöbo Sveriges största solcellspark. Behovet av att kunna bryta bort parken vid fel, mäta nätkvalitén m.m., ledde till investering av den första autoreclosern. I år fortsätter man att investera och köper ytterligare två autorecloser samt stationsautomation med Techinovas RTU. Tillsammans utgör de grund för ett självläkande nät som byggs med hjälp av Techinovas nya basstation TechiHub™

Läs mer

Efter att successivt ha moderniserat elnätet hade antalet signaler blivit alltför många för att kunna hanteras i det befintliga SCADA-systemet. I Rödeby bestämde man sig för att ta ett helhetsgrepp över driftövervakningen och investera i ett nytt SCADA-system från Techinova, vilket öppnar upp väsentligt många fler möjligheter till att anpassa ny funktionalitet till dagens och framtidens elnät.

Läs mer

Efter två års kontinuerliga leveranser av stations-RTU:er, i huvudsak via kunders stationsleverantör Norrmontage, var det dags för en ny upphandling. Techinova vann återigen upphandlingen. Det nya kontraktet lyder på tre år och ger möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Läs mer

Nyligen kunde Techinova berätta om att vi för E.ON Energidistributions räkning ska automatisera fem lokalnät med hjälp av Techinovas lösning för självläkande nät. Ett av näten är lokaliserat i vårt närområde i Karlskrona Skärgård. ONE Nordic ska utföra installationen och idag var de på plats på Techinova.

Läs mer

Nyligen kunde Techinova berätta om att vi för E.ON Energidistributions räkning ska automatisera fem lokalnät med hjälp av Techinovas lösning för självläkande nät. Vattenfall Service ska installera fyra av dessa nät och idag är de på utbildning på Techinova i Karlskrona.

Läs mer

Varmt tack till alla som kom till vårt 10-års-jubileum och firade med oss!

Läs mer

E.ON Energidistribution har valt att automatisera fem lokalnät med hjälp av Techinovas lösning för självläkande nät. Genom lokal automatisering i sektionerade nät, öppnas möjligheter för en rad smarta och intelligenta funktioner. Nätet rustas för nutida behov och framtida utmaningar.

Läs mer

SÅ FIRAR VI 10 ÅRS UTVECKLING AV SMARTA LÖSNINGAR FÖR ELNÄTET OCH LADDAR FÖR ETT NYTT DECENNIUM

Läs mer

Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul! I år har Techinova valt att istället för julkort och julklappar stödja Musikhjälpen.

Läs mer

Vaggeryds Elverk ska ersätta sitt befintliga driftövervakningssystem med Techinovas SCADA/DMS-system, baserat på COPA-datas plattform zenon. Driftövervakningssystemet skall användas för utökad styrning och övervakning av fjärrutrustning, fördelningsstationer och frånskiljare.

Läs mer

TechiNode™ RS15-T (Tetra) utgör det senaste tillskottet i TechiNode™-familjen, Techinovas egenutvecklade system, för fjärrstyrning och fjärrövervakning.

Läs mer

Rakel-dagen – en dag om samhällsviktig kommunikation, hålls den 12 november 2019 på Kista-mässan. Dagen arrangeras av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Möt oss där! Techinova finns på plats i monter M69.

Läs mer

Peter Fransson närvarade vid NOJA Powers konferens i Brisbane Australien. NOJA Power är representerade i ett 100-tal länder och samlar återförsäljarna på en konferens-vecka som arrangeras vart annat år. I år tog Techinova hem ett av priserna.

Läs mer

Strax före semestern stod det klart att Techinova hade vunnit upphandlingen till Skellefteå Kraft avseende linjereläbrytare, även kallade autoreclosers, samt motordon.

Läs mer

Techinova samverkar med såväl gymnasieskola som högskola avseende framtida rekryteringar. I veckan var elever från Törnströmska gymnasiets El- och energiprogram på studiebesök på Techinova. På Techinova har vi ett växande behov av personal inom flera områden, säger VD Marianne Ivarsson. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft och det gäller bl.a.servicetekniker. Vi ser gärna en mix av äldre erfarna medarbetare och ungdomar som är på väg ut i yrkeslivet, det skapar dynamik i teamet och minskar känsligheten över tid.

Läs mer

Vårens goda orderingång har lett till ett utökat personalbehov. Rekryteringen skedde i somras och under augusti/september har två nya medarbetare tillträtt sina tjänster.

Läs mer

Vi på Techinova vill passa på att tacka alla som besökte vår monter. Årets mässa bjöd på en härlig vecka med många spännande möten. Intresset för våra produkter och lösningar var stort och tillsammans hjälpte ni oss att göra ELFACK 2019 till en lyckad mässa.

Läs mer

Techinova har exklusivitet att sälja NOJA Powers autoreclosers på den svenska marknaden. Nu uppgraderas kontrollmjukvaran till autorecloserna med en jordfelsalgoritm med Cos Phi beräkning, vilket förbättrar precisionen för kompenserade nät med avseende på riktat jordfelsskydd ytterligare.

Läs mer

Missa inte årets Elfacksmässa! Techinova är på plats och ställer ut i monter B 05:79, vilket betyder att ni hittar oss på samma ställe som förra året. Bland årets talare på Forum Elkraft finns Peter Fransson från Techinova som talar om självläkande nät!

Läs mer

Techinova vill framföra ett varmt tack till samtliga deltagare och föreläsare på Techinova-dagarna 2019!

Läs mer

Techinova har tagit hem en order från bolaget Autochim Systems i Abu Dhabi. Ordern avser initialt konstruktionsarbete. Avsikten är att utveckla ett långsiktigt samarbete avseende såväl konstruktion som hård- och mjukvaruleveranser.

Läs mer

Årets Techinova-dagar går av stapeln den 24-25 januari på Körunda konferenshotell utanför Stockholm.

Läs mer

Frågor som handlar om digital säkerhet har blivit allt viktigare och är avgörande för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020 på att få fram innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och tillförlitlighet. Nu har beslut tagits om 17 projekt som får finansiering med sammanlagt 26 miljoner kronor. Bland de beviljade projektet finns Techinovas projekt Digital Säkerhet i Distributionsnät, DiSiDiN.

Läs mer

Samverkan mellan Techinova och COPA Data har pågått i 5 år. Techinova nyttjar COPA Datas plattform zenons Energy Edition som har stöd för fler än 300 protokoll, för utveckling av SCADA-system. Techinova har anpassat systemet för att passa svensk eldistribution, och anpassning sker även för respektive kunds unika miljö. Den första leveransen gick till Karlshamn Energi och många kunder har därefter valt Techinova som leverantör av SCADA-system på zenon plattformen.

Läs mer

Den 22-25 maj genomfördes EBR-dagarna i Falun. Techinova var på plats och ställde ut under temat teknik. Techinova vill tacka alla besökare och arrangörer för trevliga dagar i strålande solsken. Varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare information.

Läs mer

Ale El ska ersätta sitt befintliga driftövervakningssystem med Techinovas SCADA-system, baserat på COPA-datas plattform zenon. Leveransen omfattar även integration mot ALE Els befintliga NIS-system. Driftövervakningssystemet skall användas för utökad styrning och övervakning av ALE Elförenings fjärrutrustning, fördelningsstationer och frånskiljare. Förbindelserna mellan överordnat system och understationer övervakas kontinuerligt och genererar larm vid överskriden larmgräns.

Läs mer

Umeå tecknar tvåårigt avtal med Techinova avseende leverans av nätstationsautomation och felindikering. Upphandlingen som genomfördes under första kvartalet 2018 omfattar leverans av kommunikations- och kontrollutrustning till beställarens mellanspänningsstationer i befintliga och nya stationer.

Läs mer

Nätägare har en viktig roll i samhället men branschen påverkas av ett antal trender och större förändringar som har starkt fäste just nu. Det ställer dem inför en rad utmaningar. Det krävs både bredd och spetskompetens hos dem som ska planera, designa och bygga dessa komplexa och diversifierade automationslösningar. Anders Olsson, styrelseordförande på Techinova berättar hur han ser på branschens utmaningar och Techinovas möjligheter.

Läs mer

EBR Metod- och maskindagar 2018 äger rum i Falun den 22-25 maj.

Läs mer

Ljusdal Elnät utökar nu sin driftövervakning av elnätet. En begränsad HMI-lösning uppgraderas nu till ett komplett SCADA-system.

Läs mer

Under april släpper COPA-DATA den årliga uppdateringen till zenon Energy Edtion. Med version 8.0 kommer ett stort antal nyheter med en helt ny programversion; zenon DMS (Distribution Management System).

Läs mer