Nyheter

Vi på Techinova vill passa på att tacka alla som besökte vår monter. Årets mässa bjöd på en härlig vecka med många spännande möten. Intresset för våra produkter och lösningar var stort och tillsammans hjälpte ni oss att göra ELFACK 2019 till en lyckad mässa.

Läs mer

Techinova har exklusivitet att sälja NOJA Powers autoreclosers på den svenska marknaden. Nu uppgraderas kontrollmjukvaran till autorecloserna med en jordfelsalgoritm med Cos Phi beräkning, vilket förbättrar precisionen för kompenserade nät med avseende på riktat jordfelsskydd ytterligare.

Läs mer

Missa inte årets Elfacksmässa! Techinova är på plats och ställer ut i monter B 05:79, vilket betyder att ni hittar oss på samma ställe som förra året. Bland årets talare på Forum Elkraft finns Peter Fransson från Techinova som talar om självläkande nät!

Läs mer

Techinova vill framföra ett varmt tack till samtliga deltagare och föreläsare på Techinova-dagarna 2019!

Läs mer

Techinova har tagit hem en order från bolaget Autochim Systems i Abu Dhabi. Ordern avser initialt konstruktionsarbete. Avsikten är att utveckla ett långsiktigt samarbete avseende såväl konstruktion som hård- och mjukvaruleveranser.

Läs mer

Årets Techinova-dagar går av stapeln den 24-25 januari på Körunda konferenshotell utanför Stockholm.

Läs mer

Frågor som handlar om digital säkerhet har blivit allt viktigare och är avgörande för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020 på att få fram innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och tillförlitlighet. Nu har beslut tagits om 17 projekt som får finansiering med sammanlagt 26 miljoner kronor. Bland de beviljade projektet finns Techinovas projekt Digital Säkerhet i Distributionsnät, DiSiDiN.

Läs mer

Samverkan mellan Techinova och COPA Data har pågått i 5 år. Techinova nyttjar COPA Datas plattform zenons Energy Edition som har stöd för fler än 300 protokoll, för utveckling av SCADA-system. Techinova har anpassat systemet för att passa svensk eldistribution, och anpassning sker även för respektive kunds unika miljö. Den första leveransen gick till Karlshamn Energi och många kunder har därefter valt Techinova som leverantör av SCADA-system på zenon plattformen.

Läs mer

Den 22-25 maj genomfördes EBR-dagarna i Falun. Techinova var på plats och ställde ut under temat teknik. Techinova vill tacka alla besökare och arrangörer för trevliga dagar i strålande solsken. Varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare information.

Läs mer

Ale El ska ersätta sitt befintliga driftövervakningssystem med Techinovas SCADA-system, baserat på COPA-datas plattform zenon. Leveransen omfattar även integration mot ALE Els befintliga NIS-system. Driftövervakningssystemet skall användas för utökad styrning och övervakning av ALE Elförenings fjärrutrustning, fördelningsstationer och frånskiljare. Förbindelserna mellan överordnat system och understationer övervakas kontinuerligt och genererar larm vid överskriden larmgräns.

Läs mer

Umeå tecknar tvåårigt avtal med Techinova avseende leverans av nätstationsautomation och felindikering. Upphandlingen som genomfördes under första kvartalet 2018 omfattar leverans av kommunikations- och kontrollutrustning till beställarens mellanspänningsstationer i befintliga och nya stationer.

Läs mer

Nätägare har en viktig roll i samhället men branschen påverkas av ett antal trender och större förändringar som har starkt fäste just nu. Det ställer dem inför en rad utmaningar. Det krävs både bredd och spetskompetens hos dem som ska planera, designa och bygga dessa komplexa och diversifierade automationslösningar. Anders Olsson, styrelseordförande på Techinova berättar hur han ser på branschens utmaningar och Techinovas möjligheter.

Läs mer

EBR Metod- och maskindagar 2018 äger rum i Falun den 22-25 maj.

Läs mer

Ljusdal Elnät utökar nu sin driftövervakning av elnätet. En begränsad HMI-lösning uppgraderas nu till ett komplett SCADA-system.

Läs mer

Under april släpper COPA-DATA den årliga uppdateringen till zenon Energy Edtion. Med version 8.0 kommer ett stort antal nyheter med en helt ny programversion; zenon DMS (Distribution Management System).

Läs mer