Hur effektiv och säker är din eldistribution?

Det pågår en spännande utveckling inom energiområdet. Ett ökat intresse för förnybar produktion och förnybara och traditionella kraftkällor som levererar jämsides med varandra ställer krav på smarta och diversifierade lösningar för eldistribution. Smart grid, automatiserad funktionalitet och trådlös kommunikation erbjuder nya möjligheter, samtidigt finns det stora värden att ta tillvara i äldre tekniker och investeringar. Vi har utvecklat och driftsatt smarta och stabila energilösningar i mer än 25 år. Vi utgår ifrån dina unika förutsättningar och bygger in optimal effektivitet i ditt eldistributionsnät.

Hör av dig så berättar vi mer!

Standardprodukter och unika systemlösningar

Dagens elnät innehåller en mängd olika tekniker. Vi utvecklar innovativa systemlösningar som gör det möjligt för dem att kommunicera med varandra och för dig att övervaka och styra.

Läs mer om våra produkter

Vi lämnar projektet först när allt fungerar

Ett bra planerings- och beslutsunderlag lägger grunden till ett lyckat projekt och leveransen är klar när lösningen är på plats och fungerar. Vi erbjuder rådgivning och support genom hela projektet och efter.

Läs mer om våra tjänster

Vill du arbeta med framtidens eldistribution?

Ett samhälle utan el står stilla. Vill du vara med och säkra framtidens eldistribution? Vi söker nya medarbetare som vill arbeta med dagens utmaningar och framtidens lösningar.

Lämna din intresseanmälan
No items found.

Lediga tjänster

Här kan du läsa mer om våra lediga tjänster!

Techinova söker en embedded-utvecklare med inriktning UI/UX design

Läs mer

Nyheter

Idag har 8 tekniker fått nya/förnyat sina ESA-certifikat. Daniel på ELB-Kraft stod för utbildningen som ägde rum i Techinovas lokaler i Karlskrona. Med på utbildningen var även Rödeby Energi. Grattis till certifikaten!

Läs mer

Techinova har blivit kvalificerad ramavtalsleverantör inom Sinfras Dynamiska Inköpssystem för SCADA, DCS och NIS med tillhörande system, komponenter och tjänster. Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

Läs mer

I det senaste numret av Nordisk Energi kan du läsa om hur Affärsverken i Karlskrona använder Techinova Insight i syfte att öka kontrollen i nätet för att kunna agera proaktivt. Flödena i elnäten blir alltmer komplexa, vilket skapar nya utmaningar som till exempel kapacitetsbrist och flaskhalsar eller överproduktion och omvända nettoflöden. För att kunna hantera denna ökande komplexitet behöver vi bygga mer dynamiska distributionsnät som kan tala om vad som händer i näten och gör det möjligt att svara upp mot och förebygga problem och störningar i realtid. Mätning och analys av data blir allt viktigare.

Läs mer
Gå till nyhetsarkivet
AffärsverkenAffärsverken digitaliserar

I juni stod det klart att Techinova AB hade vunnit upphandlingen avseende Smarta Nätstationer till Affärsverken i Karlskrona. Upphandlingen avser s.k. retrofit-utrustning, d v s kompletterande utrustning till befintliga nätstationer tillsammans med systemet Techinova Insight för beslutsstöd. Under hösten har godkännandeprocessen pågått och efter genomförda tester inleddes utrullningen under våren.

Läs mer
Sjöbo ElnätSjöbo investerar för framtiden

Techinovas lösning för självläkande nät avskiljer felbehäftad ledningsdel och återställer automatiskt driften till alla övriga kunder. Kundernas avbrott minimeras till sekunder. Lösningen är mycket robust och bygger på en kombination av lokal och central automation. Ett av de bolag som tidigt insåg fördelarna med att bygga ett självläkande nät var Sjöbo Elnät. De har genomfört projektet i två steg. Under 2019 genomfördes det första steget och under 2020 fortsatte man utbyggnaden.

Läs mer
Östra Kinds ElkraftÖstra Kind

Östra Kinds Elkraft har lagt en nätstrategi fram till 2025. Strategin omfattar alltifrån nytt ställverk till fördelningsstationer; nätstationer; reläskydd, kontrollutrustning och felindikatorer till nya arbetssätt och rutiner. Strategiarbetet inleddes redan under 2018 och fastställdes under hösten 2019. Nu är investeringarna igång och vi får förmånen att följa deras resa!

Läs mer

Visa alla case