Affärsverken

Tillbaka till kundcase

Affärsverken

Affärsverken digitaliserar

I juni stod det klart att Techinova AB hade vunnit upphandlingen avseende Smarta Nätstationer till Affärsverken i Karlskrona. Upphandlingen avser s.k. retrofit-utrustning, d v s kompletterande utrustning till befintliga nätstationer tillsammans med systemet Techinova Insight för beslutsstöd. Under hösten har godkännandeprocessen pågått och efter genomförda tester inleddes utrullningen under våren.

Genom Techinovas lösning möjliggörs digital insamling av data från samtliga lågspänningsgrupper. Dessa värden ligger sedan till grund för analys och optimering av distributionsnätet. Med hjälp av inhämtade mätvärden och olika beräkningar kan feldetektering ske, kapacitetsbrist i nätet upptäckas och förebyggas, elkvalitet mätas mm.

Grön, gul eller röd signal?

Att mäta är att veta. För att inte drunkna i mätvärden sker analys i RTU:n lokalt och skickas som beslutsstöd till användarna. Ett system för beslutsstöd Techinova Insight åskådliggör aktuellstatus och larmar vid överstigna gränsvärden.  

Mätvärdena skickar hälso-signaler i tre steg; grön, gul, röd. En gul signal signalerar varning – något är på väg att hända och ger möjlighet till proaktivhandling för att förhindra ett fel innan det uppstår. Dessa signaler visualiseras även i Affärsverkens SCADA.

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss