CORONA/COVID 19- POLICY OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Med anledning av Corona-viruset har vi på Techinova nogsamt bevakat rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

På Techinova håller vi produktionen i gång som vanligt. Vi har byggt upp varulagret lite extra för att kunna säkerställa leveranser. Huvudregeln för kundbesök är att de sker på distans. Installation och driftsättning i fält sker som vanligt, dock med beaktande av de råd som ges. Anställda som har arbete som kan skötas hemifrån, erbjuds möjlighet till distansarbete. Planerade utlandsresor har skjutits upp.

Vi beaktar och följer de råd som ges för att undvika smitta:

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
  • De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.
  • Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
  • Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun
  • Undvik kollektivtrafik och folksamlingar.
  • Undvik resor, framförallt till; Stockholm, Göteborg samt Malmö. Om du måste resa använd sunt förnuft för att undvika att bli smittad samt att smitta andra.
  • Handla på tider med lite folk och håll avstånd till andra människor utanför hemmet

VI AGERAR MED SUNT FÖRNUFT OCH GÖR VÅRT BÄSTA FÖR ATT TA VÅRT ANSVAR GENTEMOT VARANDRA, VÅRA KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS.

Ring 113 13 om du har frågor om covid-19.

Mer information om Corona-viruset hittar ni på Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/