Tjänster

Vi hjälper er att nå optimal effektivitet i ert elnät.

När vi står för helhetslösningen kan du räkna med att vi tar ett totalansvar för hela projektet. Vi bidrar med vår kompetens och erfarenhet hela vägen från inledande fältmätning till fungerande systemlösning. Vi ser till att hela lösningen testas, monteras och driftsätts samt att din personal utbildas i den nya funktionaliteten. Vi finns också tillgängliga när du behöver support efter att projektet är avslutat. Vi loggar våra kundärenden, så att du alltid ska få rätt hjälp hos oss, oavsett vem du pratar med.

Konsultation

Vi kan stötta dig genom processens olika steg, bistår med kunskap och erfarenhet vid olika teknikval och belyser relevanta och kritiska faktorer som ni bör ta hänsyn till i er interna analys. Våra medarbetares kompetens och långa branscherfarenhet har gett Techinova ett gott renommé.

Skrivbordsprojektering

Vår skrivbordsprojektering är mycket uppskattad. Utifrån faktiska koordinater simulerar vi radiovägarna och gör en första analys av vilken radiovägar och/eller vilken kommunikation som är lämplig. I analysen utvärderar vi ett projekts möjligheter och alternativ. Det färdiga resultatet ligger till grund för en estimerad kostnadsberäkning. Denna tjänst är kostnadsfri och ger en inblick för båda parter om hur ett framtida projekt kan se ut.

Fältmätning

När du har beslutat dig för att gå vidare med investeringen i din eldistribution kan vi hjälpa dig att utföra den inledande fältmätningen. Vi mäter noga alla objekt för att finna vägen till en optimal signalstyrka och en väl fungerande kommunikation. En fältmätningsrapport utfärdas, vilken innehåller en kartöversikt på era objekt, en radionätverkslista och i förekommande fall även revisionshistorik. 

Utifrån denna information skräddarsys ett utförligt systemförslag för er räkning där hänsyn har tagits till terrängen i området, befintlig utrustning och placeringen därav. Vi specificerar de produkter som erfordras för ett fungerande system. För eldistributionsföretag eller serviceföretag som själva vill utföra sina fältmätningar kan vi erbjuda en utbildning samt ett Produktkit för fältmätning.

Driftsättning

Alla produkter är noggrant konfigurerade och anpassade för driftsättning i just er miljö.  Produkttest sker på enhetsnivå inför leverans. Därefter följer driftsättning utifrån de rutiner som vi har fastställt i vårt interna kvalitetssystem. När driftsättning och systemintegration är utförd utför vi funktionstest för att säkerställa att systemet fungerar och genomför en enklare produktutbildning för era medarbetare.

Utbildning

Utöver den produktutbildning som utförs för era medarbetare i samband med driftsättning kan vi även erbjuda en fördjupad utbildning på systemnivå samt en utbildning inför fältmätning. Fältmätningsutbildningen består av två delar, en praktisk del i fält samt en efterföljande teoretisk del. Under utbildningen i fält tillhandahåller vi erforderlig fysisk utrustning. Vi arrangerar även Techinova-dagen, där vi ger utbildning i våra system och presenterar nyheter.

Service och support

På samma sätt som vi skräddarsyr våra systemförslag för respektive kund, anpassas även våra service och supportavtal efter dina behov. Tack vare våra erfarna och branschkunniga servicetekniker och ingenjörer kan Techinova erbjuda ett helhetsåtagande för service och support även för äldre utrustning. I vår fullt utrustad serviceverkstad lagerhåller vi de mest kritiska komponenterna och vi samverkar med ett flertal av oss godkända underleverantörer och partners som gör det möjligt för oss att snabbt vara på plats om problem skulle uppstå.

Vi erbjuder även en tjänst för s.k. Facilities Management som innebär att vi kan övervaka ditt nätverk från vårt kontor. Vi har spårbarhet i våra produkter och de är utrustade med en USB-port. Det innebär att vi vet vilken utrustning och vilken mjukvara som är placerade på respektive objekt i ditt nät och att vi kan skicka filer som snabbt får ditt nät i drift efter exempelvis ett åsknedslag. Samtliga avtalskunder får dessutom tillgång till fria produktuppdateringar.

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss