Vi vill ha marknadens nöjdaste kunder

ISO-certifiering inom kvalitet, miljö och CSR

Att bedriva en kvalitets- och miljömedveten verksamhet har varit en viktig fråga för oss på Techinova ända sedan vi startade bolaget.  För att mäta och kontrollera vår kvalitet ISO-certifierades vårt kvalitetsledningssystem redan 2013. Året därpå gick vi vidare och certifierade även vårt miljöledningssystem. Idag är vi certifierade enligt de senaste standarderna för såväl miljö (ISO 14001:2015) som kvalitet (ISO 9001:2015). Certifierande organ är DNV GL. Därtill finns en framtagen policy avseende företagets etik och samhällsansvar CSR (Corporate Social Responsibility).

Vi förlänger livslängden på dina produkter

Det finns många produkter på marknaden, i många fall kan dessa moderniseras. Techinova har tagit fram ett Retrofitkit där endast RTU-och kommunikationsenheten byts ut, ibland kompletteras lösningen med en lokal manöver. På så sätt kan livslängden på redan gjorda investeringar förlängas och såväl ekonomiska som miljömässiga investeringar uppnås.

Vår projektanalys, fältstudie, produktion, driftsättning, utbildning och support följer rutiner som vi har fastställt i vårt interna kvalitetssystem. Inköpta produkter, underleverantörer och partners vi samarbetar med är godkända enligt samma tankar om kvalitet.

Vi värnar om miljön 

För att minska vår påverkan på miljön har vi sett över vår verksamhet i alla delar och genomgått en miljöcertifieringsprocess. Idag är vi certifierade enligt senaste miljöstandard (ISO 14001:2015).

I vårt miljöarbete har vi på Techinova identifierat att vår största miljöpåverkan sker i samband med de flygtransporter vi nyttjar oss av när vi importerar autoreclosers från Australien. I ett försök att minimera våra miljö-mässiga fotavtryck stöder vi därför föreningen Skog genom att plantera minst tre träd i Afrika för varje såld autorecloser.

Techinova är anslutna till Förpacknings och tidningsinsamligen och alla våra förpackningar återvinns.

Reducera din miljöpåverkan
med TechiNode™-systemet

Produkterna i TechiNode™-systemet har utvecklats med multifunktionalitet, vilket innebär att färre antal enheter behövs. Detta reducerar det totala strömbehovet och antalet enheter som skall strömförsörjas blir färre. Våra produkter möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning vilket minskar behovet av körda mil i fält och därmed också CO2-utsläppen. TechiNode™ -systemet inhämtar information från flera källor. Informationen kan nyttjas för att öka graden av automatiserade processer och därmed leverera en ökad nyttjandegrad av infrastrukturen i elnäten. Detta kan bland annat ske genom automatisk hantering av effekttoppar i elnätet.

Techinovas helhetslösningar förlänger livslängden på dina produkter och underlättar anslutning till förnybara kraftkällor jämte traditionella.

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss