Vår mission

I våra lösningar möts det bästa från då, nu och imorgon

Techinova löser el-distributörers problem med kontroll, övervakning och automation på distans. Vi utvecklar och erbjuder telemetrilösningar världen över. Techinova utvecklar system, initialt för eldistributionsmarknaden. Vi tar funktionsansvar för system för att möta kundernas efterfrågan.

Innovation, kompetens och helhetslösningar

För oss på Techinova är innovation så mycket mer än en ny revolutionerande produktidé. För oss handlar innovation om att gå in i uppgiften med ett holistiskt perspektiv på såväl problemet som de tekniker som finns tillgängliga för att designa en lösning.

I vår organisation och styrelse finns djup branschinsikt och närmare 25 års erfarenhet av utvecklingsarbete inom eldistribution. Det innebär att vi har erfarenhet av både analoga och digitala tekniker och att vi är väl förtrogna med ett stort antal produkter och system som finns installerade i landets distributionsnät. Kompetensutveckling, nyanställningar och nyförvärv säkerställer att vi ligger i framkant när det kommer till dagens och morgondagens lösningar. På Techinova är det inte ovanligt att fikarasten bli en idé-sprudlande rast där vi gemensamt resonerar kring möjliga lösningar på ett kundproblem. Teamets olika infallsvinklar är en kraftsamling av stort värde.

Vi växer och söker löpande nya medarbetare som vill utveckla dagens och framtidens lösningar tillsammans med oss. Låter det intressant? Hör av dig.

Vår breda erfarenhet och kompetens ger oss möjlighet att ta tillvara styrkor i alla tillgängliga tekniker liksom vi tar till vara på värdet i era tidigare investeringar. Ofta väljer vi att utgå från stabila och väl beprövade tekniker som vi får att samverka på nya smarta sätt med hjälp av modern, egenutvecklad och skräddarsydd mjukvara. När vi träffar på kunder som har ett extra stort intresse för att finna en specifik lösning utvecklar vi ofta en lösning tillsammans som sedan läggs till i Techinovas produktutbud.

Har du en fundering du skulle vilja genomföra i elnätet? Välkommen att kontakta oss.

Deras idéer inom eldistribution realiserades i Techinova och TechiNode

Techinova bildades i februari 2010 av Mikael Rosberg, Nedzad Balesic och Peter Fransson. Med olika bakgrunder och kompetenser kompletterade de varandra väl. En gemensam nämnar fanns inom radiokommunikation och de hade många spännande idéer om hur radio kunde samverka på ett smart sätt med nya lösningar på marknaden. I Techinova kunde de testa och realisera dessa idéer, bland annat genom utvecklingen av TechiNode™-systemet som är vår egen produktserie för eldistributionsmarknaden. Första installationen där TechiNode™ ingick utfördes 2012. Därefter har antalet kunder ökat i snabb takt och idag är Techinova en välkänd aktör på den svenska eldistributions-marknaden. År 2013 förvärvades konsultföretaget Hentech Consulting och Henrik Johansson anslöt till bolaget. Kontor och produktion ryms i en 400 kvm stor yta i utkanten av Karlskrona i Södra Sverige, men våra kunder finns runt om i hela Sverige samt internationellt.

Anders Olsson, Ordförande

Nätägare har en viktig roll i samhället men branschen påverkas av ett antal trender och större förändringar som har starkt fäste just nu. Det ställer dem inför en rad utmaningar. Det krävs både bredd och spetskompetens hos dem som ska planera, designa och bygga dessa komplexa och diversifierade kommunikationslösningar. Anders Olsson, styrelseordförande på Techinova berättar hur han ser på branschens utmaningar och Techinovas möjligheter.
Läs hela intervjun

Styrelsen

Anders Olsson

Ordförande

Anders arbetar med strategisk verksamhetsutveckling och investeringar och sitter i styrelsen för flera bolag. Anders har en bakgrund från E.ON där han senast var vice koncernchef för E.ON Norden.

Bengt Norman

Ledamot

Bengt är verksam i flera småbolagsstyrelser och har ett starkt, lokalt samhällsengagemang. Han har en bakgrund som VD för E.ON Värme.

Henrik Jonsson

Ledamot

Henrik är VD för tillväxtbolaget Nortic AB, en datadriven Digital Event Partner till upplevelseindustrin. Han var tidigare VD för industriföretaget AIA / LU-VE Sweden AB och har en bakgrund som auktoriserad revisor på EY.

Björn Andersson

Ledamot

Björn Andersson är verksam som affärsängel och är delägare i flera mindre bolag. Han har tidigare ägt och drivit ett callcenterföretag.

Peter Fransson

Ledamot

Peter grundade tillsammans med Mikael Rosberg och Nedzad Balesic Techinova. I styrelsen representerar Peter grundarna. På Techinova arbetar Peter med teknisk försäljning.

Let us schedule a meeting.

We are continuously in movement and our technicians and sales-engineers are always somewhere close to you, from the North to the south of Sweden and Northern Europe. When our services are needed, do not hesitate to call us for a meeting. Schedule your meeting here, or give us a call at +46 (0)455 655 530

Contact us