Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Välj teknisk partner med omsorg, det påverkar kvalitén och lönsamheten

Nätägare har en viktig roll i samhället men branschen påverkas av ett antal trender och större förändringar som har starkt fäste just nu. Det ställer dem inför en rad utmaningar. Det krävs både bredd och spetskompetens hos dem som ska planera, designa och bygga dessa komplexa och diversifierade automationslösningar. Anders Olsson, styrelseordförande på Techinova berättar hur han ser på branschens utmaningar och Techinovas möjligheter.

Stora delar av nätet är byggt efter principer från förra seklets början och behöver nu moderniseras för att möta en ny komplexitet, menar Anders. Samtidigt har nätägare en utmaning att öka tillgänglighet och minska avbrottstiderna, även utanför storstäderna.

Nätets energi- och överföringsflöden växlar allt mer under dygnet och året och värdekedjan är inte längre lika förutsägbar när många konsumenter själva väljer att producera el. Den växande hållbarhetstrenden innebär att nätägare måste kunna ansluta och kommunicera med ett flertal nya kraftkällor parallellt med de traditionella. Sammantaget bidrar alla dessa förändringar till att komplexiteten i leveransen och värdeskapandet ökar. Lösningar finns i nya smarta tekniker så som lokal automation, självläkande distributionsnät och data som gör det möjligt att övervaka och få ut information från nätet samt att styra det med hjälp av lokala automationslösningar. Produktutbudet kommer att växa och med nya digitala tekniker följer även ett krav på stabilitet och säkerhet.

Men uppgraderingar och investering i ny teknik är kostsamt, fortsätter Anders. I nätägarens tillgänglighetsansvar ingår också att hålla nere kostnaden så att alla ska ha råd med el. Det gäller att nyttja befintliga anläggningar och att ta tillvara möjligheter och styrkor i äldre investeringar. Att arbeta med rätt partner i utvecklingen av nätens kapacitet och stabilitet kommer att ha stor betydelse för kvalitet och lönsamhet.

Anders Olsson har lång erfarenhet från energibranschen mångåriga uppdrag hos bland annat Elektro Sandberg och E.ON, bland annat som Vice koncernchef för E.ON Norden. Idag arbetar han med strategisk verksamhetsutveckling, investerings-case och diverse styrelseuppdrag. Uppdraget som styrelseordförande för Techinova är ett av dessa.

Techinova har rätt kompetens och inställning för att bli en betydelsefull och uppskattad partner för landets eldistributörer. Personalen har nära 25 års erfarenhet av att bygga automationslösningar för stabil och smart eldistribution. De är lika bekanta med många av de produkter som sitter i de äldre investeringarna som de är i de nyaste digitala lösningarna, och de har förmågan att få dessa tekniker att samverka med varandra på ett optimalt sätt. Framför allt är de lyhörda för sina kunders behov och de förstår utmaningarna.

Just nu lanseras standard-RTU:er inom det egenutvecklade produktmärket TechiNode™️, och man utvecklar partnersamarbeten som gör det möjligt möta ännu fler behov samtidigt som kvalitet kan säkerställas.

Vår mission är att bli en uppskattad och tillgänglig helhetspartner som erbjuder ett stort värde till våra kunders verksamhet och bidrar med smarta lösningar i branschens fortsatta utveckling. Jag känner starkt tilltro till att Techinova kommer att lyckas med detta, avslutar Anders.