Informationssäkerhet

ISO-certifiering inom informationssäkerhet

I takt med att elnätet digitaliseras har kraven från såväl kunder som andra intressenter ökat. För att tillmötesgå kraven och fortsätta att leverera säkra lösningar för elnätet såg Techinova en certifiering av ledningssystemet för informationssäkerhet som ett naturligt steg i bolagets utveckling. Efter drygt ett års arbete erhölls i juni 2021 certifiering enligt 27001:2013. Certifierande organ är DNV. Techinova är sedan tidigare certifierade för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015. ISO / IEC 27001 är en internationell standard för hur man hanterar informationssäkerhet. Den specificerar kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ledningssystemet för informationssäkerhet.

General Data Protection Regulation, GDPR

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.

Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder. Techinovas dataskyddspolicy revideras årligen. Här hittar du vår senaste versionen av vår Dataskyddspolicy

Hur kan vi skydda oss mot hoten?

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och IT-hoten mot såväl energibranschen som mot andra branscher har ökat under senare år. Det ställer allt högre krav både på oss som leverantör och på dig som kund inom energisektorn.

Den oroväckande utvecklingen har fått både EU och Sverige att reagera och flera initiativ har vidtagits. (The Directive on security of network and information systems) heter på svenska NIS-direktivet ”åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen”.  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

I Sverige har Regeringen fattat beslut om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Målet är att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet. Till hemsidan:

System och produkter från Techinova

Techinova har långvarig erfarenhet av att hantera IT-säkerhet och vi utvecklar våra produkter och system med en hög nivå av säkerhetstänkande. Vi arbetar också med tredjepartsprodukter och gör en grundlig analys av dessa innan beslut om samarbete tas.

Implementationen ute hos kund utgör en viktig del av informationssäkerheten samt uppkopplingar i samband med support och mycket annat.

Kontakta oss gärna om ni har frågor och funderingar avseende IT-säkerheten i er driftsmiljö, hur signaler inhämtas från elnätet in i ert SCADA o.s.v.

Certifikat

ISO 27001

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss