Kommunikation

TechiNode™-Systemet för effektiv, flexibel och stabil kommunikation.

TechiNode™ -systemet är benämningen på Techinovas egenutvecklade systemlösning för eldistributions-marknaden. Enkelt kan själva TechiNode™-systemet beskrivas som ett parallellt kommunikationsnätverk till det ordinära elnätet. Systemet möjliggör kontroll och övervakning av elnätet; feldetektering, mätning, automatisering av manuella moment såsom öppning /stängning av frånskiljare. Det finns idag hundratals enheter ute på marknaden. Systemet utvecklas kontinuerligt och nya funktioner och finesser tillkommer efterhand.

Läs mer

Let us schedule a meeting.

We are continuously in movement and our technicians and sales-engineers are always somewhere close to you, from the North to the south of Sweden and Northern Europe. When our services are needed, do not hesitate to call us for a meeting. Schedule your meeting here, or give us a call at +46 (0)455 655 530

Contact us