TechiNode™ RS15 – fjärrenhet

En flexibel fjärrenhet som bestyckas efter behov

TechiNode Fjärrenhet finns i två bestyckningar med 8 respektive 16 digitala I/O. Enheten med färre I/O använder vi exempelvis för att styra och övervaka frånskiljare, autoreclosers och mycket annat. Den större enheten används exempelvis i samband med stationsautomation, t.ex. för övervakning och styrning av nätstationer. Läs mer om stationsautomation.

En enhet - många funktioner

Fjärrenhetens främsta uppgift är att möjliggöra fjärrövervakning och fjärrstyrning, men enheten klarar så mycket mer. Dessutom utvecklas kontinerligt nya funktioner. Nedan exemplifieras några:

·        Felindikering och fellokalisering

·        Hantering av stationslarm

·        Lokal I/O: 8 alternativt 16 DI, 8 DO, 4 AI

·        Master protokoll IEC 60870-101-5, Modbus RTU för seriell anslutning mot reläskydd felindikatorer, PLC/RTU: er.

·        Kommunikation: Privat Radio och RAKEL kan köras i samma system.

·        Radio/-RAKEL-nät ger extrem tillförlitlighet i alla väder och ger realtidstillgång till fjärranslutna nätstationer

·        Lokal manöverpanel med indikering

·        Inbyggd UPS med batterihantering

·        Gör om pollade protokoll till händelsestyrda.

Ladda ner produktblad

Broschyrer