Techinova Grid - självläkande nät

Fellokalisering och automatisk sektionering.

Produktblad

Ett tillförlitligt elnät är en viktig byggsten i det moderna samhället, kapacitetsbrist och elavbrott kan få stora konsekvenser. Kostnaden för elavbrott i Sverige uppgår årligen till ca 1,6 miljarder kronor. För att säkerställa elförsörjningen och svensk tillväxt uppmuntrar regeringen till investeringar i automatisering av elnätet. Att säkra en hög leveranssäkerhet och att undvika elavbrott är viktiga mål också för eldistributionsbranschen, men målen utmanas av utökade krav och förväntningar. Den snabba digitala utvecklingen bidrar till en hög efterfrågan på kapacitet samtidigt som andelen förnybar elproduktion och antalet uttagspunkter ökar. Resultatet blir ett allt mer komplext elnät med ett informationsflöde som är större än vad en mänsklig hjärna klarar av att processa. ”Smarta elnät” lyfts ofta fram som lösningen på dessa utmaningar. Ett viktigt teknikområde inom begreppet smarta elnät är ”Självläkande distributionsnät”. Här kan du läsa mer om Techinova Grid - Techinovas koncept för Självläkande distributionsnät. Ladda ner vår fördjupade guide/presentation om hur det fungerar och ta del av intressanta kundcase. Önskar du boka en personlig fördjupad presentation för din personal eller ledningsgrupp är du välkommen att kontakta oss på 0455–655 530.

Läs mer

Techinova Grid - vårt koncept för Självläkande Distributionsnät

Minimera avbrottstid och avbrottsfrekvens

Att installera automation i ditt distributionsnät är något av det smartaste du kan göra. Techinova installerar varje vecka nya automationslösningar i Sveriges elnät. Vi använder oss av den befintliga infrastrukturen i ditt elnät, du behöver inte alltid bygga nytt. I vårt koncept för självläkande nät - Techinova GRID - kombinerar vi lokal och central kommunikation. Tekniken bidrar till att förebygga elavbrott och minimera effekterna av de fel som ändå uppstår. Installerade enheter i elnätet hittar och isolerar eventuella fel och kopplar sedan in redundanta matningsvägar. Det sker helt automatiskt och kräver ingen mänsklig inblandning. Lösningen fungerar även om den vanliga kommunikationen inte fungerar, till exempel under svåra väderförhållanden.

I vårt konceptet för vår Självläkande teknik inkluderar vi flera av våra produkter och lösning vilka tillsammans erbjuder en rad fördelar:


- Kontroll, övervakning och mätning av nätkvalitet och gränsvärden.

- Utrustningen mäter även nätkvalitet och övervakar gränsvärden för proaktiv felsökning.

- Valbara kommunikationsintervall och flexibel utformning av processen.

- Flera olika kommunikationsmedium för att garantera funktionaliteten under svåra väderförutsättningar.

- Händelsestyrda statusuppdateringar med en snabbare kommunikation än ett trådlöst nätverk.

- Feldetektering, fellokalisering beslut och sektionering.

- Automatiskt genererade åtgärder för avskiljning av den felbehäftade anläggningsdelen, återställande av drift till övriga kunder och nytt påslag

- Automatisering av manuella moment såsom manöver av brytare och frånskiljare.

- Minimering och effektivisering så att fler signaler används på varje objekt.

- Sammankoppling äldre och nyare investeringar, hantering av upp till 10 självläkande nät.

- Reducerade kostnader för avbrottsersättning, lönsamma investeringar kopplat till reglering för intäktsramen.

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss
Block Quote