Självläkande nät

Fellokalisering och automatisk sektionering.

Det har länge talats om självläkande nät och varianterna på hur dessa kan och bör byggas är flera. Syftet med att bygga ett självläkande elnät är att nätet automatiskt skall kunna sektioneras, vilket innebär att systemet snabbt skall kunna lokalisera och isolera ett eventuellt fel. Elen skall sedan kunna ta en alternativ väg för att minimera antalet slutkunder som drabbas av elavbrott. När väderförutsättningarna är som sämst är det ofta kommunikationen som blir den felande länken i ett smart nät.

Läs mer

Techinova kan med hjälp av autoreclosers (linjebrytare med reläskydd) möjliggöra byggnation av självläkande nät utan kommunikation. Utrustningen kan automatiskt koppla bort felande sektioner och sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder. Autorecloser kommunicerar med kundens SCADA, så att driftoperatören är uppdaterad med aktuella kopplingslägen och felorsak, all automation sker helt utan kommunikation. Utrustningen mäter nätkvalitet och övervakar gränsvärden för proaktitv felsökning.

Boka ett möte

Vi är i ständig rörelse. Både tekniker och säljare reser från söder till norr från öst
till väst flera gånger under året. Hör av dig om du vill att vi passar på att
besöka er när vi är i era trakter. Boka ditt möte här eller slå en signal på
0455-655 530.

Kontakta oss