Självläkande nät

Fellokalisering och automatisk sektionering.

Det har länge talats om självläkande nät och varianterna på hur dessa kan och bör byggas är flera. Syftet med att bygga ett självläkande elnät är att detta automatiskt skall kunna återställa elkraft till så många kunder som möjligt på så få återinkopplingsförsök som möjligt, Detta är intressant vid såväl ett övergående eller ett bestående fel. Elen skall automatiskt kunna kopplas via en redundant felfri matning så att felet isoleras från både ordinarie matningsväg samt från den redundanta matningsvägen. När väderförutsättningarna är som sämst är det ofta kommunikationen som blir den felande länken i ett smart nät. Detta gör att det kan vara problematisk att utföra centraliserade automatiserade omkopplingar i nätet. Det är svårt att garantera tillgängligheten på kommunikationssystemen under exempelvis en svår storm när ett smart nät behövs som mest.

Läs mer

Techinova kan med hjälp av autoreclosers (linjebrytare med reläskydd) möjliggöra byggnation av självläkande nät utan kommunikation. Utrustningen kan automatiskt koppla bort felande sektioner och sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder. Autorecloser kommunicerar med kundens SCADA, så att driftoperatören är uppdaterad med aktuella kopplingslägen och felorsak, all automation sker dock helt utan kommunikation. Distribuerad logik används därför i Techinovas lösning.

Techinova har också projekt där existerande brytare och reläskydd nyttjas för att automatiskt kunna återuppbygga elnätet för att minimera antalet berörda kunder samt antalet återinkopplingsförsök.

Utrustningen mäter även nätkvalitet och övervakar gränsvärden för proaktiv felsökning.

Let us schedule a meeting.

We are continuously in movement and our technicians and sales-engineers are always somewhere close to you, from the North to the south of Sweden and Northern Europe. When our services are needed, do not hesitate to call us for a meeting. Schedule your meeting here, or give us a call at +46 (0)455 655 530

Contact us