Techinova Grid - självläkande nät

Förbättra dina nyckeltal med ett självläkande nät

Fellokalisering och automatisk omkoppling.

Det har länge talats om självläkande nät och varianterna på hur dessa kan och bör byggas är flera. Syftet med att bygga ett självläkande distributionsnät är att detta automatiskt skall kunna återställa elkraft till så många kunder som möjligt på så få återinkopplingsförsök som möjligt, Detta är intressant vid såväl ett övergående eller ett bestående fel. Elen skallautomatiskt kunna kopplas via en redundant felfri matning så att felet isoleras från både ordinarie matningsväg samt från den redundanta matningsvägen. När väderförutsättningarna är som sämst är det ofta kommunikationen som blir den felande länken i ett smart nät. Detta gör att det kan vara problematisk att utföra centraliserade automatiserade omkopplingar i nätet. Det är svårt att garantera tillgängligheten på kommunikationssystemen under exempelvis en svår storm när ett smart nät behövs som mest.

Techinova kan med hjälp av autoreclosers eller genom uppgradering av befintliga brytare möjliggöra byggnation av självläkande nät både med och utan kommunikation. Utrustningen kan automatiskt koppla bort felande sektioner och koppla om näten för att minimera antalet berörda kunder. De smarta brytarna kommunicerar med kundens SCADA, så att driftoperatören är uppdaterad med aktuella kopplingslägen och felorsak, viss automation sker dock helt utan kommunikation. Distribuerad logik är centralt i Techinovas lösning, den centraliserade delen snabbar på omkopplingen. Om den centraliserade logiken misslyckas fortsätter den lokala logiken ändå vilket gör att automationen kan fullföljas även under svåra förhållanden.

Utrustningen mäter även nätkvalitet och övervakar gränsvärden för proaktiv felsökning.

Kundcase

Kundcase E.ON Eldistribution

Kundcase Sjöbo Elnät

Ladda ner produktblad

Broschyrer