E.ON Energidistribution

Tillbaka till kundcase

E.ON Energidistribution

E.ON satsar på självläkande distributionsnät

E.ON Energidistribution har valt att automatisera ett flertal lokalnät runt om i Sverige med hjälp av Techinovas lösning för självläkande nät. Genom en kombination av lokal och central automatisering i sektionerade nät, öppnades möjligheter för en rad smarta och intelligenta funktioner.

Självläkande distributionsnät runt om i Sverige.

När Techinova fick ordern, var det bolagets hittills största. Det krävdes mycket förberedelsearbeten inför leveranserna. Systemförslag togs fram i samarbete mellan Techinova och personal från E.ON. Många ingenjörstimmar lades ned. Vi drog nytta av våra erfarenheter från vårt första projekt "Smartare nät" som E.ON inledde redan år 2015, då fyra leverantörer; ABB, Siemens, Hughes och Techinova tilldelades var sitt område.  

Varför valde E.ON att investera i Techinovas lösning? Vi ställde frågan till Henrik Staffansson, Avdelningschef för anläggningsförvaltning på E.ON.

- Techinovas lösning med automatisk återställning av drift ger snabbare felavhjälpning och därmed kortare avbrottstider för våra kunder. Dessutom har lösningen visat stabil funktionalitet även vid komplicerade felsituationer, säger Henrik Staffansson, E.ON.

Techinovas erbjudande, som innefattar automationsenhet, linjereläbrytare (även kallade autoreclosers) i kombination med skyddsfunktioner i reläskydd och logik, bygger in intelligens i nätet. En kombination av centraliserad och lokal automation gör lösningen generell och mycket robust. Techinovas TechiNode™-system och Techi-HUB™, möjliggör nya automationsförlopp såsom automatisk omkoppling och automatisk lastbalansering. Det innebär bland annat proaktiv feldetektering, att antalet längre avbrott minimeras både i antal och tid samt att färre kunder påverkas av avbrotten. Vid avbrott ska så många kunder som möjligt få tillbaka spänningen redan inom 90 sekunder. Vidare används TechiNode™ flexibla kommunikationslösningar som förbättrar tillgänglighet och utnyttjandegrad. I detta fall nyttjades vår kommunikations-RTU RS15 med inbyggd RAKEL.

I berörda områden var det Vattenfall Service och ONE som var ansvariga för entreprenadverksamheten mot E.ON. Techinova höll utbildningar för personalen som arbetade med projekten i respektive bolag.

Utrustningen ska per automatisk koppla bort felande sektioner och sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder. Autoreclosers och fjärrade frånskiljare kommunicerar med E. ON:s SCADA-system Eldorado via TechiNode kommunikations-RTU med Rakel-kommunikation. Därmed kan driftoperatören vara uppdaterad med aktuella kopplingslägen. Vid utformningen av systemet togs hänsyn till känd störningsstatistik för berörda fack i syfte att finna optimal placering av apparaterna.

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss