Kundcase

Tillbaka till kundcase

E.ON Elnät

Projekt Smartare Nät

I projektet Smartare Nät valde E. ON ut fyra områden runt om i Sverige med målsättningen att minimera såväl antalet oplanerade avbrott som sammanlagd avbrottstid för kund. Techinova levererade en lösning för ett av de dedikerade områdena, Kisa utanför Norrköping.

Projekt Smartare Nät.

Techinova har levererat och driftsatt projektet i samverkan med Eltel Networks som har installerat levererad utrustning. Leveransen innefattade fem autoreclosers (brytare med reläskydd) med vilka intelligensen flyttas ut i nätet och bl.a. möjliggör sektionering, felindikering och nätkvalitetsmätning. De två näten samverkar tillsammans med fyra befintliga fjärrade, självsektionerande frånskiljare. 

Utrustningen ska per automatisk koppla bort felande sektioner och sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder. Autoreclosers och fjärrade frånskiljare kommunicerar med E. ON:s SCADA-system Eldorado via TechiNode kommunikations-RTU med Rakel-kommunikation. Därmed kan driftoperatören vara uppdaterad med aktuella kopplingslägen. Vid utformningen av systemet togs hänsyn till känd störningsstatistik för berörda fack i syfte att finna optimal placering av apparaterna.

Boka ett möte

Vi är i ständig rörelse. Både tekniker och säljare reser från söder till norr från öst
till väst flera gånger under året. Hör av dig om du vill att vi passar på att
besöka er när vi är i era trakter. Boka ditt möte här eller slå en signal på
0455-655 530.

Kontakta oss