Kraftproduktion

Elnätet tar idag emot elproduktion från olika håll i nätet och kravet på nätägarna ökar successivt. Nya lösningar blir nödvändiga och fjärrkontroll och styrning blir allt viktigare. Techinova har lösningar för solcellsparker, vindkraft och vattenkraft.

Läs mer

Let us schedule a meeting.

We are continuously in movement and our technicians and sales-engineers are always somewhere close to you, from the North to the south of Sweden and Northern Europe. When our services are needed, do not hesitate to call us for a meeting. Schedule your meeting here, or give us a call at +46 (0)455 655 530

Contact us