Lösningar för solcellsparker

Driftövervakning för solcellsparker.

Automatiserad drift, fjärrövervakning och kontroll är nyckeln till lönsam kraftproduktion inom solkraft. Med full insyn via händelser och en omfattande rapportering kan kontinuerliga förbättringar uppnås samtidigt som dina underhållskostnader minskas. Läs mer om SCADA-system.

Solcellsanläggning i Rödeby, Karlskrona kommun.

Fjärrövervakning av solcellsparker

Denna solcellsanläggning ligger bara ett par mil från Techinovas kontor. Det är Rödeby Elverk som tillsammans med leverantören har anlagt parken.

Stations-RTU:n är levererad av Techinova och är i detta fall monterad i en Holtab-station. Lösningen möjliggör för Rödeby Elverk att övervaka sin anläggning via driftövervakningssystemet. Parallellt inhämtas mätvärden för ökad kontroll och uppföljning.

Anläggning byggdes i september 2016 och var då den tredje största parken i Sverige med en produktion på ca 600 kW.

Ladda ner produktblad

Broschyrer