Stationsautomation

Spara installationstimmar. Beställ din nätstation med en prefabricerad lösning från Techinova.

Techinova samverkar med flera stationstillverkare, däribland; Holtab, KL, Norrmontage och Nätstationsalliansen. Din lösning kan med fördel förmonteras i stationen. Beställningen kan ske antingen via oss eller via din stationstillverkare.

Läs mer

Har du en befintlig station/befintliga skåp går det bra att eftermontera/ersätta. Techinova använder då din befintliga utrustning som byggblock och ser till att det blir en kostnadseffektiv lösning. Vi tar ett helhetsansvar och erbjuder även installation, service och support.

Let us schedule a meeting.

We are continuously in movement and our technicians and sales-engineers are always somewhere close to you, from the North to the south of Sweden and Northern Europe. When our services are needed, do not hesitate to call us for a meeting. Schedule your meeting here, or give us a call at +46 (0)455 655 530

Contact us