Techinova IPC-750

Automationslösning för elkraft och eldistribution.

TechiNode IPC-750 är en stationsdator för automation inom elkraft och eldistribution. Lösningen lämpar sig väl för exempelvis fördelningsstationer. Enhetens mjukvara består av COPA-Datas kraftfulla Zenon-mjukvara som ger dig frihet och flexibilitet i din verksamhet utan risk för inlåsningar till en spcifik leverantörer. Mjukvaran är certifierad gentemot OS-plattformen och förser dig med kommunikation mot 300 olika protokoll.

- Stationsdator för stationsautomatik

- Integrerad Straton SoftPLC (IEC 61131-3)

- Färdiga funktioner för kraft- och stationsautomation

- Kommunikation med IEC61850/IEC6140025, IEC60870-5-101/103/104 etc.

Säkerhet

Datasäkerhet inom RTU/PLC/HMI-applikationer kräver ständigt förbättringar. Med fler än 20 000 installationer världen över är mjukvaran beprövad lösning.

- KEMA certifierad IEC 61850 drivrutin 

- Krypterad nätverkskommunikation 

- Datakryptering med lösenord och hash

- Certifierad för OS-plattform 

- Ingen data i klartext 

- Binär runtime-databas (Ingen SQL-lösning) 

- För NERC/CIP ger vi information och dokument 

- Följer IEC 62351

Konfigurering 

Konfigurering görs via fristående editor, samma mjukvara som används till SCADA-systemen.  All funktionalitet som krävs inom ett energiautomationsprojekt finns klar för användning utan programmering. Skapa avancerade applikationer genom konfiguration och upplev hur tidsåtgången sjunker dramatiskt. Använd och återanvänd snabba, kvalitetssäkrade och färdigbyggda funktioner.

HMI/Multi-Touch 

IPC-750 kan byggas ut med HMI med fullt stöd för multi-touch. Det finns färdiga funktion från enklare tvåhands-manövreringar till avancerade funktioner som zoomning eller scrollning med två fingrar eller användning av fördefinierade multi-touchrörelser vid login.

IEC 61850 Drivrutinen är KEMA-certiferad och uppfyller alla krav i ”Edition 2” standarden. I konfigurerings mjuvaran finns integrerad SCL editor, som kan automatiskt skapa kompletta enlinjescheman för HMI utifrån XML filen.

Ladda ner produktblad

Broschyrer