TechiWater

TechiWater

Produktblad

System TechiWater är din redundanta lösning för övervakning av strategiskt viktiga stationer i ditt VA-nät. Dricksvattenförsörjningen i Sverige är klassad som en samhällsviktig verksamhet och skall kunna fungera vid samhällsstörningar som vattenläckage, elavbrott, olyckor, översvämningar, kriser etc. Vid en störning uteblir ofta ordinarie kommunikation och övervakning av viktiga stationer. Nya uppdaterade regelverk och direktiv från myndigheter och tillsynsorganisationer påvisar vikten av en fungerande kommunikation och övervakning av ditt VA-nät även vid samhällsstörningar. TechiWater övervakar när ditt ordinarie system inte kan.

Läs mer

Vid en störning uteblir ofta ordinarie kommunikation med dina strategiskt viktiga VA-stationer.

Nya uppdaterade regelverk och direktiv påvisar vikten av en fungerande kommunikation och övervakning även under samhällsstörningar.

Kommunikation sker genom nationella radiokommunikationssystemet RAKEL som är framtaget för bland annat denna typ av tillämpningar. Systemet täcker mer än 99% av Sveriges befolkning och drivs med hjälp av en väl planerad reservkraft vid elavbrott.

Vid mätpunkterna installeras understation WaterHub till mätobjektets givare.

•Mätning och övervakning

•Larmsändare (via SMS)

•Hög tillgänglighet

•Protokollanslutning

•HMI – tydlig pekskärm

•Svensktillverkat

De anslutna stationerna visualiseras på centralt placerad enhet WaterView som är utrustad med en tydlig pekskärm. Enheten ansluts även till det befintliga SCADA-systemet via protokoll MODBUS.

Vid dina mätobjekt installeras mätenheten WaterHub där även givare/indikeringar ansluts och gränsvärden för larmindikeringar ställs in etc.

Systemet TechiWater är logiskt och fysiskt separerat från andra nätverks- och informationssystem.

Techinova är sedan 2014 en godkänd utvecklingspartner till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss
Block Quote