Driftövervakning

Med fler än 20 000 SCADA-installationer världen över är zenon-plattformen väl beprövad.

Techinovas SCADA-system baseras på COPA-datas plattform zenon. Med över 20 000 installationer världen över är det en väl beprövad lösning. SCADA-systemet är byggt i COPA-datas Energy Edition och Techinova har anpassat systemet för den svenska eldistributions-marknaden. Techinova är registrerad partner till COPA-Data alltsedan 2014 då de första leveranserna genomfördes på den svenska eldistributionsmarknaden. Därefter har allt fler kunder valt Techinova som SCADA-leverantör.

Läs mer

Boka ett möte

Vi är i ständig rörelse. Både tekniker och säljare reser från söder till norr från öst
till väst flera gånger under året. Hör av dig om du vill att vi passar på att
besöka er när vi är i era trakter. Boka ditt möte här eller slå en signal på
0455-655 530.

Kontakta oss