Driftövervakning

Med fler än 20 000 SCADA-installationer världen över är zenon-plattformen väl beprövad.

Techinovas SCADA-system baseras på COPA-datas plattform zenon. Med över 20 000 installationer världen över är det en väl beprövad lösning. SCADA-systemet är byggt i COPA-datas Energy Edition och Techinova har anpassat systemet för den svenska eldistributions-marknaden. Techinova är registrerad partner till COPA-Data alltsedan 2014 då de första leveranserna genomfördes på den svenska eldistributionsmarknaden. Därefter har allt fler kunder valt Techinova som SCADA-leverantör.

Läs mer

Let us schedule a meeting.

We are continuously in movement and our technicians and sales-engineers are always somewhere close to you, from the North to the south of Sweden and Northern Europe. When our services are needed, do not hesitate to call us for a meeting. Schedule your meeting here, or give us a call at +46 (0)455 655 530

Contact us