SCADA

Modern och beprövad plattform anpassad för svensk eldistribution.

Techinovas SCADA-system baseras på COPA-datas plattform zenon. Med över 20 000 installationer världen över är det en väl beprövad lösning. SCADA-systemet är byggt i COPA-datas Energy Edition och är av Techinova anpassat för att passa den svenska eldistributionsmarknaden. Allt fler eldistributörer väljer att använda plattformen. Techinova har idag många SCADA-kunder på den svenska marknaden och kan lämna flera referenser.

Hanterar fler än 300 olika drivrutiner.

zenon hanterar fler än 300 olika drivrutiner och kommunikationsprotokoll och de anpassas och uppdateras successivt efter rådande marknadsförutsättningar.

Systemet ger dig en lösning för styrning, kontroll och övervakning av hela din infrastruktur. Oavsett om det handlar om lokal stationskontroll, drift och övervakning av distributionsnät i kontrollrum eller kraftproduktion, så kan du hantera alla dina anläggningar i samma system.

Du kan logga in via hemmavakter och få larm via smarta telefoner. Det finns ett väl utbyggt rapportsystem som automatiska skapar rapporter över drifttider, avvikelse och annan viktig information.

Systemet är integrerbart mot andra system såsom grafiska informationssystem (GIS) eller nätinformationssystem (NIS).

  • Flexibel plattform
  • Anpassad för den svenska eldistributionsmarknaden
  • Lösning för styrning, kontroll och övervakning
  • Rapportsystem
  • Hanterar fler än 300 olika drivrutiner och     kommunikationsprotokoll
  • Logga in via hemmavakter och få larm via smarta     telefoner
  • Integrerbart mot andra system t.ex. NIS
  • Hantera alla dina anläggningar i samma system
Ladda ner produktblad

Broschyrer

Energy-Broschure-SE