TechiNode™ RS15 (1-4 fack)

RS15 - en kostnadseffektiv RTU för nätstationer upp till fyra fack.

Kraven på ett säkert och avbrottsfritt elnät ökar kontinuerligt. Nya tekniker möjliggör nya funktionaliteter. Enheter skall kunna fjärrstyras och fjärrövervakas. Behovet av larmhantering, felindikering och fellokalisering ökar liksom möjligheten att kunna hämta in alltfler mätvärden.

TechiNode™ RTU-serie ingår TechiNode™-systemet, en produktfamilj för fjärrstyrning och fjärrövervakning utvecklad av Techinova. För segmentet stationsautomation ingårTechiNode™ RS15C som är speciellt framtagen i syfte att styra och övervaka nätstationer upp till fyra fack. Lösning erbjuder en effektiv avbrottshantering och bidrar till att reducera drift- och underhållskostnader genom att minimera antalet fysiska besök på plats och genom att proaktivt kunna arbeta med feldetektering. Genom nyttjande av standardprotokoll blir lösningen kompatibel med såväl gammal som ny utrustning av olika fabrikat. TechiNode™ RS15 överför information från det fysiska elnätet till SCADA-systemet. Enheten har ett inbyggt trådlös gränssnitt för privat radio. Det går även bra att komplettera med RAKEL-kommunikation.

Få din nätstation prefabricerad med TechiNode™ RS15-RTU 

Techinova samverkar med flera stationstillverkare, däribland; Holtab, KL, Norrmontage och Nätstationsalliansen. Din lösning kan med fördel förmonteras i stationen. Beställningen kan ske antingen via oss eller via din stationstillverkare.

Komplettera med felindikering

Techinova samverkar i detta fall med Protrol och våra RTU:er har stöd för Protrols felindikatorer IPS2. Felindikatorerna finns som tillval till RTU:erna.

TechiNode™ RS15-RTU - funktionalitet

·         Möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning upp till 4 fack

·         Felindikering och fellokalisering upp till 3 fack (option)

·         Hantering av stationslarm

·         Lokal I/O: 16 DI, 8 DO, 4 AI, 4 AO

·         Master protokoll IEC 60870-101-5, Modbus RTU för seriell anslutning mot reläskydd,  felindikatorer, PLC/RTU:er

·         Kommunikation: Privat Radio och RAKEL kan köras i samma system

·         Radio/-RAKEL-nät ger extrem tillförlitlighet i alla väder och ger realtidstillgång till fjärranslutna nätstationer

·         Lokal manöverpanel med indikering

·         Inbyggd UPS med batterihantering

·         Gör om pollade protokoll till händelsestyrda

Ladda ner produktblad

Broschyrer

TechiNode-systemet kommunikation