RTU32N (1-4 fack)

RTU32N - en mångsidig RTU för digitalisering av nätstationer.

Digitaliseringen av elnätet är i full gång. Till följd av detta har behovet av att kunna fjärrstyra och fjärrövervaka nätstationer ökat. Detta för att framtidsäkra ett säkert och avbrottsfritt elnät. I städer där bra kommunikationsinfrastruktur finns i form av fibernätverk kan en utökat informationsflöde ske med hjälp av IP-baserad RTU-lösning. Information såsom larm, felindikering och fellokalisering sänds kontinuerligt från nätstationer i nätet. Tillsammans med mätinsamling från nätstationer så får nätägaren en god översikt av elnätet.

RTU32 Techinovas IP-baserade RTU-familj

RTU32 är Techinovas IP-baserade RTU-familj och finns i två upplagor RTU32M och RTU32N. RTU32M är en högt anpassningsbar produkt med ett flertal valbara moduler för kundens behov. Detta tillsammans med möjligheten att kommunicera med reläskydd via IEC61850 MMS-kommunikation gör denna produkt användbar i större fördelningsstationer/kopplingsstationer.

RTU32N är en mer streamlined och kompakt enhet, perfekt för mindre fördelningsstationer/ kopplingsstationer men även för nätstationer. RTU32N är designad att styra och övervaka nätstationer upp till fyra fack med möjligheten att lägga till feldetektering på upp till tre av dessa fack. Med upp till 20 (28 med feldetektering) digitala ingångar så finns möjligheten att övervaka allt från brytar- och frånskiljarpositioner till larm, såsom temperaturvakt i transformator till dörrvakt för stationen. Utöver möjligheten till intagning av digitala signaler så kommer RTU32N med fyra analoga ingångar och 8 digitala reläutgångar. Med en enkel konfigurationsfil kan du som kund själv anpassa stationens utövande enligt önskan.

Stationen kommunicerar mot överliggande system med IP baserade IEC60870-5-104 protokollet som standard men stödjer även andra IP-baseradeprotokoll, så som IEC61850, DNP3, Modbus TCP samt MQTT. Kontakta gärna någon av våra tekniker om ni önskar en lösning med en av de andra kommunikationsprotokollen.

Komplettera med felindikering

Techinova samverkar i detta fall med Protrol och våra RTU:er har stöd för Protrols felindikatorer av IPC-produktfamiljen. Felindikatorerna finns som tillval till RTU:erna och kan retorfittas i efterhand. Utöver felindikering så ger IPC-feldetektorerna möjligheten för kontinuerlig mätning av strömmen i facken samt en inbyggd temperaturmätning. IPC-feldetektorer kommer även med ytterligare 8DI som kan aktiveras i konfigurationen.

Få din nätstation prefabricerad med RTU32N

Techinova samverkar med flera stationstillverkare, däribland; Holtab, KL Industrier, Norrmontage, Nätstationsalliansen och Harju Elekter. Din lösning kan med fördel förmonteras i stationen. Beställningen kan ske antingen via oss eller via din stationstillverkare.

 RTU32N - funktionalitet

·         Möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning upp till 4 fack

·         Felindikering och fellokalisering upp till 3 fack (option)

·         Hantering av stationslarm

·         Lokal I/O: 20 DI, 8 DO, 4AI (+8 DI från IPC-feldetektor [option])

·         Kommunikation överliggande system IEC 60870-5-104, stöd för även IEC61850, DNP3, Modbus TCPsamt MQTT

·         Kommunikation motunderliggande IPC IEC 60870-5-104/101, stöd för även IEC61850, DNP3, Modbus samt MQTT mot underliggande IED:er     

·         Lokal manöverpanel med indikering

·         Inbyggd UPS med batterihantering

·         Anpassningsbar utifrån behov via enkel textbaserad konfigurationsfil

·         Skalbar CPU: 500-900MHz (Standard500 MHz)

Ladda ner produktblad

Broschyrer