Lösningar för vindkraft

Driftövervakning för vindkraft.

Driftövervakningssystemet zenon har stöd för de senaste protokollen inom vindkraftverk och du kan styra och övervaka dina vindkraftverk/din vindkraftpark i ett separat SCADA eller integrerat med ditt ordinarie driftövervakningssystem för eldistribution. Läs mer om SCADA-system.

Protokollstöd för vindkraftverk

Med IEC 61400-25 är zenon Energy Edition förberett för kommunikation, övervakning och kontroll av vindkraftverk. Via en integrerad gateway görs processdata enkelt tillgänglig till kontrollrum med exempelvis IEC 60870-5-101/104, Modbus eller OPC UA.

Vindkraftsstyrning och automatisk reglering

Techinova har även erfarenhet av vindkraftsstyrning och automatiskt reglering.

TechiNode TWR10 - RTU för fjärrstyrning av vindkraftverk

Som nätägare har du skyldighet att ta in elen som produceras av vindkraftverk från såväl stora som små producenter. Detta kan ibland innebära problem Leverantören kan finnas i Sverige, Tyskland, Korea eller Kina. Signalerna är både analoga och digitala och det kan vara svårt att hantera. Techinova har på uppdrag av E.ON tagit fram en lösning som skall kunna hantera olika fabrikat. Resultatet blev TechiNode TWR10 - en vindkrafts-RTU med en mätvärdesomvandare med funktioner som att skilja från, mäta utmatande och reaktiv effekt.

Ladda ner produktblad

Broschyrer