Lösningar för vattenkraft

Driftövervakning för vattenkraft.

zenon Energy Edition är ett självklart val för kontroll och övervakning av vattenkraftverk. Med relevanta kraftprotokoll och över 300 andra drivrutiner är din flexibilitet maximal. Med en avancerad visualisering och rapportering får du total kontroll på alla komponenter i din anläggning. Läs med om SCADA-system

Lösningar för övervakning och automation.

Techinova tillhandahåller lösningar för övervakning och automation av översvämningsskydd, övervakning av vattennivå, styrning av öppning/stängning av dammlucka, mätning av producerad ström som matas till nätet m.m.

Vid större anläggningar samverkar vi ofta med extern part.

Vad gäller lösning för övervakning installeras en basstation exempelvis på kontoret. En remotestation placeras sedan i kontrollstationen vid Kraftverket. Arbetet avslutas ofta med integration till kundens driftövervakningssystem.

Ladda ner produktblad

Broschyrer