Sjöbo Elnät

Tillbaka till kundcase

Sjöbo Elnät

Sjöbo investerar för framtiden

Techinovas lösning för självläkande nät avskiljer felbehäftad ledningsdel och återställer automatiskt driften till alla övriga kunder. Kundernas avbrott minimeras till sekunder. Lösningen är mycket robust och bygger på en kombination av lokal och central automation. Ett av de bolag som tidigt insåg fördelarna med att bygga ett självläkande nät var Sjöbo Elnät. De har genomfört projektet i två steg. Under 2019 genomfördes det första steget och under 2020 fortsatte man utbyggnaden.

Sjöbo Elnät ansvarar för drift, underhåll och distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun. Bolaget har ca 7 900 kunder. Elnätet består av två distinkta delar. Ett är ett långt luftledningsnät som agerar mer som ett transmissionsnät för nätet snarare än distributionsnät. Denna del har relativt få kunder direkt inkopplade mot sig. Den andra delen är ett kabelnät med centrum i en av byarna i nätområdet samt även en avstickare i en annan riktning av nätet. I denna del finns majoriteten av kunderna och det är främst dessa som kommer skyddas från fel med hjälp av automationen. På bilden ovan förbereder Marcus Karlsson och Peter Fransson på Techinova, steg 2 av leveransen.

Per Liljeberg, Sjöbo Elnät

Eftersom Sjöbo Elnät nyttjat tekniken en tid frågade vi Nätingenjör Per Liljenberg på Sjöbo Elnätvad de har haft för hjälp av systemet.

-         Tekniken prövades tidigt, då vi hade ett trädnedfall på en linje, vilket medförde strömavbrott. Tack vare den automatisk återinkopplingen räddade vi en av byarna från strömavbrott. Vi är nöjda med tekniken och den support vi har fått och vi har för avsikt att fortsätta att bygga självläkande distributionsnät.

Per Liljenberg, Sjöbo Elnät

Fas 1 gick ut på att säkra nätet från långa radiella grenar samt förbereda nätet för automationen i nästa fas. Den första NOJA Autoreclosern installerades. I fas 2 installerades ytterligare två autoreclosers vid två befintliga frånskiljare. Utöver det så försågs en av nätstationerna med en ny RTU med inbyggd soft-PLC, vilket öppnar uppmöjligheten för lokal automation i punkten. De två befintliga reläskydden i stationen nyttjades när automatiken byggdes. Stationen försågs även med TechiNode™-radiosystem i form av en RS15 för fjärrkommunikationen till stationen. Samtidigt implementerades funktionen avseende automatisk omkoppling. Systemet kompletterades med fyra nya punkter.

Framöver avser Sjöbo att komplettera med en TechiHub™ för central styrning. Det betyder att systemet då har både central och lokal logik. Vid kommunikations-fel som orsakar att kommunikationen till TechiHub™-enheten förloras agerar noderna efter sin lokala logik. TechiHub-enheten tar vid omkoppling av noder och tar hänsyn till de noder som ej har kommunikation, vilket minskar risken förfelkopplingar.

Foto:  Sjöbo Elnät

Installation av autorecloser

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss