TechiNode Retrofit-kit

Nyttja din befintliga utrustning.

I många fall finns det redan befintlig utrustning i nätet, där del av utrustningen är i gott och funktionsdugligt skick. Techinova har därför tagit fram ett retrofit kit för att kunna nyttja befintlig utrustning och modernisera den genom att exempelvis byta äldre kommunikationsutrustning och komplettera den med en motorkontoll. Oftast sker arbetet direkt i fält, men det händer även att kunder monterar ned gamla skåp och lämnar in dem för service och retrofit.

Skapa miljömässiga och ekonomiska besparingar genom att förlänga livstiden på redan gjorda investeringar.

Retrofit kitet består av en radio-RTU (o/e RAKEL), samt motorkontrollen MCP10. Lösningen möjliggör såväl fjärrstyrd som lokal manöver samt lokal och fjärrmässig hantering av larm, exempelvis nätspänningslarm, batterilarm och säkringslarm.
Ladda ner produktblad

Broschyrer

TechiNode-systemet kommunikation