Om TechiNode™-Systemet

EFFEKTIV,  SMART OCH STABIL KOMMUNIKATION.

TechiNode™ -systemet är benämningen på Techinovas egenutvecklade systemlösning för eldistributions-marknaden. Enkelt kan själva TechiNode™-systemet beskrivas som ett parallellt radionätverk till det ordinära elnätet. Systemet möjliggör kontroll och övervakning av elnätet, feldetektering, mätning, automatisering av manuella moment såsom öppning/stängning av frånskiljare.

Kommunikations-RTU:n utgör kärnan i TechiNode-systemet. Den är effektiv utifrån funktion, utrymmeskrav och energiförbrukning genom integrerade funktioner för radio, kommunikation, automation och I/O. Den fysiska hårdvaran är densamma både till basstation, remotestation och repeater, medan mjukvaran anpassas beroende vilken funktion enheten skall ha.

Våra RTU: er har inbyggd privat radio, vilket skapar möjligheten att kommunicera med utrustning där det av någon anledning är omöjligt eller medför stora kostnader att förlägga en fiber- eller kopparkabel. 

Radiomodemen kan kommunicera punkt till punkt eller punkt till multipunkt i större system på avstånd över 30 km. 

Kommunikation mellan radioenheterna är händelsestyrds vilket innebär att enheter endast rapporterar in till TechiNode™- koncentratorn vid statusförändring. Detta minimerar och effektiviserar radiotrafiken. För att kontrollera att alla enheter är online genomförs en integritetstest med ett valbart intervall, t.ex. var 12:e timme.

Inbyggd repeaterfunktionalitet

Överföringsavståndet är beroende av många faktorer bl.a. radiohastighet, kanalbredd, uteffekt, antenn och topologi. Därför finns det inbyggd repeater-funktionalitet för att öka överföringsavståndet. Det är möjligt att kommunicera med enheter som har seriella gränssnitt så som RS-232/V.24 och RS-485 eller enheter med Ethernet, digitala-, analoga- samt pulssignaler. Enheterna kan sinsemellan spegla data mellan sina egna in och utgångar och därmed mycket enkelt agera transparant länk för ansluten utrustning utan behov av protokoll.

Flera kommunikationsalternativ

Med privat radio äger du som kund din egen kommunikation. Systemet har även stöd för RAKEL och IP. Det går bra att kombinera de olika kommunikationssätten och använda något medium som redundans. Enheterna har en mycket låg strömförbrukning och därmed lång stand-by tid som är en viktig egenskap vid batteridrift vid driftstörningar, solcellsdrivna tillämpningar etc.

Systemet kommunicerar säkert via kryptering som används inom branschen. Loggning och lagring av data genereras för att möjliggöra analys av driftdata för att förebygga störningar.  Radiokommunikation är en ultimat lösning för system som kräver hög tillförlitlighet och säkerhet. Ägaren till det privata radionätet har full kontroll över sitt datakommunikationsnät.

TechiNode™ -systemet innefattar även produkter för Stationsautomatik.

Ladda ner produktblad

Broschyrer

TechiNode-systemet Kommunikation