TechiNode™ Repeater

Förläng kommunikationsavståndet

Repeaters används för att förlänga kommunikationsavståndet från punkt till punkt, exempelvis mellan basstation och fjärrstationer. Den placeras vanligtvis på en naturligt hög punkt eller i mast. TechiNode™ Repeater byggs in och levereras i ett skåp som anpassas beroende på om placeringen sker inomhus eller utomhus. Radiotäckningen beror på många saker såsom; datahastighet, radiouteffekt, antenner, antennhöjd samt lokal topologi.

Samtliga kommunikationsenheter har inbyggd repeater-funktionalitet.

Samtliga kommunikations-RTU: er har inbyggd repeteringsfunktionalitet. Detta gör att radiotäckningen utökas avsevärt och i många fall behövs därför inte någon dedikerade repeatrar. Det finns dock tillfällen där en dedikerad repeater är nödvändig.

 •         Strömförsörjs från elnätet, med 48 timmars uppladd­ningsbart reservdriftbatteri

•         Larmar proaktivt när batteriet behöver bytas

•         Indikeringar för strömavbrott, aktivitet och diagnostik

•         Repeatern kan hantera upp till 60 olika enheter

•         Fjärrövervakning

Ladda ner produktblad

Broschyrer

TechiNode-systemet kommunikation