TechiWater kundcase

Tillbaka till kundcase

TechiWater

Techinova expanderar till VA-sektorn med banbrytande teknik för säker vattenförsörjning

Efter att ha etablerat sig som en framstående aktör inom eldistribution, tar Techinova nu klivet in i VA-branschen med sin nya lösning, TechiWater. Denna innovativa teknik använder det nationella radiokommunikationssystemet RAKEL för att säkerställa kontinuerlig övervakning och kommunikation med strategiskt viktiga VA-stationer, även under samhällsstörningar. Med stark betoning på hög tillgänglighet, proaktivitet och säkerhet möter TechiWater krav och direktiv från myndigheter och tillsynsorganisationer. Beslutet som fattades av företagets ledning markerar en strategisk satsning på att utveckla och erbjuda lösningar som säkerställer en säker och pålitlig dricksvattenförsörjning i Sverige.

Johan Heidermar, försäljningsansvarig VA-sektorn.

En av de största utmaningarna inom VA-sektorn är att säkerställa kontinuerlig övervakning och kommunikation, även vid samhällsstörningar som vattenläckage, elavbrott, olyckor, översvämningar eller andra krissituationer. Vid krissituationer är det ofta kommunikationen som slås ut först, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Techinovas lösningar inom TechiWater minskar risken markant genom redundant övervakning av VA-stationer, vilket innebär att övervakning och kommunikation bibehålls vid störningar

För att stärka sin satsning inom VA-sektorn har Techinova anställt Johan Heidermar som har omfattande erfarenhet av försäljning inom både el-, energi- samt VA-branschen.

Johan kommer att satsa helhjärtat på VA-sidan och bidra med sin expertis för att driva Techinovas nya initiativ framåt. "Jag ser framemot att bidra till Techinovas vision för en säkrare och mer pålitlig vattenförsörjning," säger Johan Heidermar. "Med min bakgrund i branschen är jag övertygad om att vi kan leverera effektiva och innovativa lösningar även för VA-sektorn."

Dricksvattenförsörjningen i Sverige klassas som en samhällsviktig verksamhet och måste fungera under alla omständigheter. Genom att fokusera på strategiskt viktiga stationer i VA-nätet med vår lösning säkerställs tillgänglighet och VA-infrastrukturen bibehålls viden samhällsstörning.

"Med TechiWater vill vi inte bara säkerställa dricksvattenförsörjningens robusthet utan också öka vår förmåga att agera proaktivt i alla lägen," säger Techinovas VD, Marianne Ivarsson. "Våra lösningar är designade att möta de nya uppdaterade regelverken och direktiven som betonar vikten av en fungerande kommunikation och övervakning av VA-stationer vid samhällsstörningar."

Techinovas satsning i VA-branschen med system TechiWater representerar en betydande utveckling inom företaget och en viktig milstolpe i dess strävan att bidra till en mer robust och säker infrastruktur. Med sin erfarenhet och innovationskraft är Techinova väl positionerat att kunna bli en ledande aktör även inom denna samhällsviktiga sektor.

 

Boka möte

Vi är ständigt i rörelse och våra tekniker och tekniska säljare är alltid någonstans nära dig, vi reser Sverige runt från söder till norr! Tveka inte att ringa oss för ett möte när våra tjänster behövs. I dessa tider går det självklart även att boka ett Teamsmöte. Planera ditt möte här eller ring oss på +46 (0) 455 655 530.

Kontakta oss