Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Autoreclosers med förbättrat riktat jordfelsskydd

Techinova har exklusivitet att sälja NOJA Powers autoreclosers på den svenska marknaden. Nu uppgraderas kontrollmjukvaran till autorecloserna med en jordfelsalgoritm med Cos Phi beräkning, vilket förbättrar precisionen för kompenserade nät med avseende på riktat jordfelsskydd ytterligare.

Bild: En av totalt 8 autoreclosers som finns installerade i Ljusdal.

Efter påtryckning från länder som Sverige där elnätet är kompenserade har den australiensiska leverantören NOJA Power släppt en uppgradering av kontrollmjukvaran i reläskyddsdelen i sina OSM-autoreclosers. Beräkning av jordfel med hjälp av en Cos-Phi-algoritm möjliggörs för de befintliga jordfelsskydden som är integrerade i autoreclosern.

Kompenserade nät kräver högre precision vid riktningsdetektering av högimpendansfel än vad som krävs i direktjordade nät. Techinova har därför drivit frågan avseende en marknadsanpassning för den svenska marknaden, vilket resulterat i uppgraderingen från leverantören.

Figur: Provning av driftområde när Cos Phi är 75°.

 

NOJA Powers OSM Reclosers har redan en hög upplösning avseende SEF-kapaciteten, från 200mA. Med införandet av CosPhi-algoritmen förbättras precisionen för kompenserade nät med avseende på riktat jordfelsskydd ytterligare.

Trenden går mot ökande krav i distributionsnäten. Med Cos Phi jordfelsalgoritm i autorecloserna möts  dessa krav och prestandan förbättras. Cos Phi-algoritmen kompletteras även med fritt ställbartf unktionsområde, vilket ger förbättrad noggrannheten även vid vinkelfel. Detta minskar risken för att autoreclosern utlöser felaktigt vidhögimpedansjordfel. Implementationen av riktat jordfelsskydd följer EON:s TB,D10-0015689,kapitel 4.2.3.1.1.

Figur: Inställningsmöjligheter och prestanda för riktat steg. 

Nollpunktsspänningens frigivning av jordfelskyddet har flyttas till SEF inställning vilket ger en tydligare bild för relä-ingenjören att konfigurera reläskyddet.

Befintliga kunder kan komplettera med Cos Phi-algoritmen genom fri mjukvaruuppdatering. Uppgraderingen möter framväxande utmaningar när det gäller att hantera lågfelströmmar med högkapacitiva komponenter.

Läs mer om autoreclosers här:

Med hjälp av autoreclosers kan du även bygga sjävläkande nät.

För mer information kontakta Henrik Johansson eller Peter Fransson på Techinova.