Autorecloser OSM 15/27

Autorecloser (fjärrmanövrerad brytare med reläskydd och återinkoppling).

Genom att installera en autorecloser flyttas intelligens längre ut i nätet, vilket ger möjlighet att på ett bra sätt sektionera en linje och övervaka utsatta delar.

De är dyrare än fjärrmanövrerade lastfrånskiljare och bör därför placeras där man kan räkna hem investeringen. Detta kan t.ex. vara vid övergång från kabel till luftledningsnät, såsom vid utmatning från samhällen.

Ett annat exempel på lämplig placering av en autorecloser är före en sträckning av en ofta belbehäftad linje. Längsmed sträckor med hög felfrekvens drabbas som regel hela linjen, men om dessa sträckor automatiskti kan kopplas bort vid fel kan många kundavbrottsminuter undvikas.

Autoreclosers placeras ofta även på långa radiella luftlinjer för selektiv bortkoppling av sektioner.

Funktionalitet

 -        Riktat överströmsskydd i 3 steg för varje riktning

-        Riktat jordfelsskydd 0,5-80A

-        Nätkvalitetsmätning med utlösning, ÅI eller larm på kvalitetsstörningar

-        Alla skyddsfunktion användas som felindikator (Ej agerande, endast larm)

-        Spänningsmätning på alla sex anslutningarna

-        Ljusbågskammare med ventilation

-        Allt material utgörs av lackerat, rostfritt stål

-        infästningspunkter för ventilavledare på brytartanken  (Ventilavledare ingår ej, se tillägg nedan)

-        Systemet är självförsörjande med hjälp av ett batteri 12V 26Ah. Vilket ger 48 timmars drifttid för hela system, exklusive extern matad utrustning.

-        Systemet har temperaturkompenserad laddning och djupurladdningskydd

 Standarder för reclosers 

 Det finns två vanligt förekommande standarder vilka tillverkare av reclosers måste följa, vilket NOJAs enheter gör, dessa är:

- IEC 62271 – 111 High-voltage switchgear and control gear – Part 111: Overhead, pad mounted, dry vault and submersible automatic circuit reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to 38kV (Ver Table 12).

- ANSI / IEEE C37.60 – 2003 Standards Requirements for Overhead Pad-Mounted, Dry Vault, and Submersible Automatic Circuit Reclosers and Fault Interrupters for Alternating Current Systems Up to 38kV

Ladda ner produktblad

Broschyrer

Broschyr – OSM