Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova tar emot studiebesök från el- och energiprogrammet på Thörnströmska Gymnasiet

Techinova samverkar med såväl gymnasieskola som högskola avseende framtida rekryteringar. I veckan var elever från Törnströmska gymnasiets El- och energiprogram på studiebesök på Techinova. På Techinova har vi ett växande behov av personal inom flera områden, säger VD Marianne Ivarsson. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft och det gäller bl.a.servicetekniker. Vi ser gärna en mix av äldre erfarna medarbetare och ungdomar som är på väg ut i yrkeslivet, det skapar dynamik i teamet och minskar känsligheten över tid.

Just på el- och energiprogrammet ägnas den sista terminen åt praktik. Det är ett utmärkt tillfälle både för eleven att testa på sitt yrkesval och för oss som arbetsgivare att se om personen är lämplig för rekrytering. För två år sedan tog vi emot Dong Jiang på praktik från detta program, Dong fick anställning på Techinova, men har nu valt att läsa vidare till ingenjör och vi välkomnar honom tillbaka efter slutförda studier. Dong hoppar parallellt med studierna in på timbasis.

I februari 2020 är det åter dags för praktik och på Techinova kommer vi att att ta emot ännu en elev från El- och Energiprogrammet.

Besök i produktionen på Techinova