Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Bosniens största eldistributör Elektroprivreda besöker Techinova

Denna vecka har vi haft besök från Elektroprivreda BiH, Bosnien och Hercegovinas största eldistributör. Parterna har tidigare träffats vid ett flertal tillfället i Bosnien, men nu var det dags för Elektroprivredas ledning att komma till Sverige.

På bilden: Marcus Karlsson, Techinova, Dzemo Borovina, och Edisej Sjerotanovic från Eletroprivreda samt Nedzad Balesic, Techinova.

-           Det har varit ett intressant erfarenhetsutbyte, säger Nedzad Balesic, säljare på Techinova, som själv har ett ursprung från landet. Nedzad ser fram emot framtida samarbeten.

 

-           Det har varit mycket givande för oss, säger Edisej Sjertanovic, VD på Eletroprivreda. Vårt land förbereder sig för en EU-ansökan och vi ska uppgradera vår infrastruktur. Vi har fått ett fint bemötande och kommer nu att ta fram ett underlag för vår framtida strategi, fortsätter Edisej.

 

Vistelsen innefattade intressanta studiebesök hos Techinovas kunder i närområdet. Techinova vill passa på att framföra ett extra tack till Olof Hjelm på Rödeby Elverk och till Anders Savetun på Affärsverken.