Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Rödeby Energi moderniserar sin driftövervakning

Efter att successivt ha moderniserat elnätet hade antalet signaler blivit alltför många för att kunna hanteras i det befintliga SCADA-systemet. I Rödeby bestämde man sig för att ta ett helhetsgrepp över driftövervakningen och investera i ett nytt SCADA-system från Techinova, vilket öppnar upp väsentligt många fler möjligheter till att anpassa ny funktionalitet till dagens och framtidens elnät.

PG Johansson, VD på Rödeby Energi (t.h) tillsammans med ordförande Torsten Palmgren, här i färd med att planera för solcellspark nr 2.

Rödeby Energi har ca 4 800 kunder och nätområdet omfattar Rödeby med omnejd. Det är ett geografiskt relativt stort nät i förhållande till antalet kunder (jfr med andra kunder i södra Sverige) och omfattar såväl tätort som landsbygdsnät.

Rödeby har satsat mycket på förnybar kraftproduktion. För ett par år sedan byggdes en solcellspark och i skrivande stund är ytterligare en park är under uppförande, dessutom finns även ett mindre vattenkraftverk samt några vindkraftverk. Rödeby Energi har även påbörjat investeringen för en laddinfrastruktur för elbilar. Sammantaget innebär det ett ökande behov av styrning, automation och övervakning.

Leveransen av SCADA-systemet sker i samverkan med IT-företaget Ricoh som bygger upp IT-infrastrukturen och även hostar servern för SCADA-systemet.    

-       Efter flera år av förbättringar i elnätet, med allt från nedgrävning av kablar, isolering av luftledningar till satsningen på förnybar produktion, var det ett naturligt steg att framtidssäkra även driftövervakningen, säger PG Johansson, VD på Rödeby Energi.

Läs mer om driftövervakning