Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Ljusdal Energi bygger självläkande nät

Ljusdal Energi har genom åren investerat i ett 10-tal reclosers samt ett antal motordon för lastfrånskiljare i syfte att skydda sina linjer. Nätet består i huvudsak av luftledning på landsbygden med långa avstånd. Nu tar de nästa steg och bygger ett självläkande nät med automatisk omkoppling.

Genom att utnyttja befintlig utrustning samt komplettera med några nyinstallationer så kan automatisk omkoppling av nätet ske för maximering av spänningssatta kunder vid eventuella fel på kortast möjliga tid. Projektet inleddes med ett systemförslag och de mest optimala platserna för de lika nodtyperna identifieras.

Driftsättning av självläkande nät i Ljusdal

Autrecloserna används som byggblock och de befintliga frånskiljarna kompletteras med en extra spänningstransformator för att möjliggöra mätning av spänning på båda sidor av frånskiljaren, detta gör att dessa kan användas som normalt öppna noder. Dessutom kompletterar vi med aktuella punkter med RTU32M för lokal automation och samt en IPS felindikator. Detta möjliggör helautomatisk omkoppling och bättre fellokalisering. Leveransen är i slutfas.

-         För oss kändes det självklart att fortsätta att modernisera vårt elnät. Vi ville nyttja funktionaliteten fullt ut i den utrustning som vi redan investerat i, säger Michael Halvarsson, Ljusdal Energi. Michael menar även att denna typ av investeringar har ett bra genomslag i nuvarande regleringsmodell, vilket innebar ytterligare en positiv aspekt när beslut om investering fattades.

 

Det smarta systemet baseras på lokal automation för att se till att nätet fungerar även vid kommunikationsfel, men kompletteras med automationscontrollern TechiHub™ för central intelligens vilket optimerar processen när all kommunikation är tillgänglig. Den centrala enheten ser till att ta hänsyn till eventuella kommunikationsfel och baserar sina beslut utifrån dessa. Detta gör att både den centrala enheten och noderna vet hur de skall agera trots eventuella kommunikationsfel. Den centrala enheten skickar ut direkt frigivning i det fall felet är isolerat mellan två öppna punkter. Detta gör att det friska facket aldrig kommer att kunna kopplas samman mot ett fel på ett annat fack. Detta gör också att normalt öppna noder kan vara av typen lastfrånskiljare.  

Läs mer om Techinova GRID - Techinovas koncept för självläkande nät: