Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova – en av pristagarna på NOJA Powers konferens i Brisbane, Australien.

Peter Fransson närvarade vid NOJA Powers konferens i Brisbane Australien. NOJA Power är representerade i ett 100-tal länder och samlar återförsäljarna på en konferens-vecka som arrangeras vart annat år. I år tog Techinova hem ett av priserna.

Neil O´Sullivan, VD på NOJA Power överlämnar pris till Techinova, som representeras av Peter Fransson, teknisk säljare på Techinova

Peter Fransson närvarade vid NOJA Powers konferens i Brisbane Australien. NOJA Power är representerade i ett 100-tal länder och samlar återförsäljarna på en konferensvecka som arrangeras vartannat år.

Vid årets konferens var Peter Fransson en av föredragshållarna där han föreläste om hur Techinova nyttjar autoreclosers som byggblock i samband med byggnation av självläkande nät i kombination med det av Techinova utvecklade TechiNode-systemet.

Peter emottog också pris efter försäljningsframgångar i Sverige. Techinova är exklusiv leverantör av NOJA Powers autoreclosers i Sverige.

- Efterfrågan av olika typer av automationslösningar för elnätet har ökat markant under det senaste åren, säger Peter Fransson. Vi har stora försäljningsframgångar på bl.a. vår paketerade lösning för självläkande nät.

Läs mer om självläkande nät

Konferensveckan efterföljdes av en utbildningsvecka.

Konferensveckan efterföljdes av en utbildningsvecka. Från Techinova deltog Johan Wistedt.

-       Det var en mycket intressant vecka, säger Johan Wistedt, automationsingenjör på Techinova. Inte minst att få träffa personer från hela världen och utbyta erfarenheter av hur elnätet är uppbyggda i olika länder och vilka likheter respektive skillnader som finns kring olika frågor och aspekter. Sammantaget var det mycket lärorikt.

Ingenjörer från ett 20-tal länder deltog på utbildningen.
Brisbane by night