Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova AB har kvalificerats som leverantör till Sinfra.

Techinova har blivit kvalificerad ramavtalsleverantör inom Sinfras Dynamiska Inköpssystem för SCADA, DCS och NIS med tillhörande system, komponenter och tjänster. Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

-        Vi vill i möjligaste mån underlätta för våra kunder, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova. När Sinfra tecknar ramavtal med oss som leverantör, innebär det att våra kunder kan avropa direkt utan att själva upphandla. Processen kan snabbas upp väsentligt.

Sinfra är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Föreningens huvudsyfte är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster inom försörjningssektorn. Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen, som inte behöver göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa från Sinfras befintliga ramavtal.

Läs mer om Techinovas SCADA (system för driftövervakning)

Läs mer om Sinfra