Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Östra Kinds Elkraft och Techinova i långsiktig samverkan.

Östra Kinds Elkraft har lagt en nätstrategi fram till 2025. Strategin omfattar alltifrån nytt ställverk till fördelningsstationer; nätstationer; reläskydd, kontrollutrustning och felindikatorer till nya arbetssätt och rutiner. Strategiarbetet inleddes redan under 2018 och fastställdes under hösten 2019. Nu är investeringarna igång!

Östra Kinds Elkraft har närmare 3 000 elnätskunder i delar av Ulricehamn, Tranemo och Jönköpings kommuner. De har lagt en kraftfull nätstrategi med höga målsättningar inför den kommande 5-års-perioden. Techinova tillhör sedan flera år en av Östra Kinds leverantörer och samverkan är god. Under våren 2019 besökte VD Martin Lyckviken och Elingenjör Christian Jackmar Östa Kind Techinova. Techinovas del i leveransen omfattar bl.a. kontrollutrustning, kommunikation, reläskydd, felindikatorer mm.

Bild: Peter Fransson, Techinova, Martin Lyckviken, VD Östra Kinds Elkraft samt Christian Jackmar, Elingenjör Östra Kinds Kraft. Bilden är tagen vid besök på Techinova i maj 2019.

-         Vi har lagt en kraftfull investeringsplan för perioden fram till 2025 i syfte att stärka vårt nät, säger Martin Lyckviken, VD på Östra Kinds Kraft. Vår målsättning är att ingen av våra kunder skall vara utan ström i mer än 2 timmar. Techinova tillhör en av våra befintliga leverantörer och vi tog tidigt kontakt med dem för att få feedback och budgetera för framtida lösningar

 

-         För oss som leverantör är det mycketvärdefullt att få möjlighet att ge input på en långsiktig plan i ett tidigt skede. Det stärker möjligheterna att skapa en bra och långsiktig lösning när vi känner till vad kunden siktar mot, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova.