Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova vinner upphandling till Umeå Energi

Umeå tecknar tvåårigt avtal med Techinova avseende leverans av nätstationsautomation och felindikering. Upphandlingen som genomfördes under första kvartalet 2018 omfattar leverans av kommunikations- och kontrollutrustning till beställarens mellanspänningsstationer i befintliga och nya stationer.

Jonas Edvardsson och Nils Stenmark, Umeå Energi besökte Techinova i samband med kontraktsskrivning, här tillsammans med Peter Fransson Techinova.

Umeå Energi har fler än 60 000 kunder och elnätet omfattar ca 4 800 km ledning. För Umeå Energi är det en självklarhet att ge samma leveranssäkerhet till alla kunder, såväl tätortsbor som glesbygdsboende. Tack vare långsiktig utbyggnad och löpande investeringar är elnätet  ett av landets mest prisvärda och håller dessutom en hög leveranssäkerhet. 

Genom att förse nätstationerna med stationsautomation, felindikering och fjärrstyrning tar man nu ännu ett steg mot att framtidssäkra sitt elnät.

-        Vi har under de senaste 5–6 åren driftsatt många olika lösningar för fjärrkontroll och feldetektering i mellanspänningsnätet. Vi har inte varit nöjda med tillgängligheten och driftsäkerhet och därför bestämde vi oss för att göra en utförlig kravställning och upphandling av ramavtal för ”nyckelfärdiga” lösningar som uppfyller våra hårda krav och som möjliggör en snabb och enkel utrullning.

Ramavtalet och den lösning som Techinova utvecklat, kommer att hjälpa oss i vår långsiktiga strategi för utbyggnad av Smarta Elnät som är viktig för att vi ska kunna fortsätta leverera ett av Sveriges bästa elnät till våra kunder.

Vi är mycket nöjda med dialogen med Techinova och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Jonas Edvardsson, Verksamhetsutvecklare på Umeå Energi.

 -        Vi påbörjade nyligen ett arbete med att ytterligare förbättra våra RTU:er, bl.a. möjligheten att ta in fler signaler, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova. Dessutom inleddes samverkan med Protrol avseende felindikatorer som våra RTU:er idag har stöd för. Kunderna vill ha det enkelt – och denna lösning är enkel. Vi förbereder SCADA-mappning och annan konfiguration, vilket uppskattas av kunden. Umeå Energis tydliga specifikation över hur de ville ha sin utrustning stämde väl överens med våra tankar. Vi är mycket glada över att ha fått Umeå Energi som kund avslutar Marianne.