Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Andreas Ernström hälsas välkommen till Techinova

Andreas studerar till Civilingenjör i teknisk datavetenskap vid Umeå Universitet. Delar av utbildningen har han genom utbytesstudier tillbringat på University of Calgary i Canada inom kryptering och informationssäkerhet. Därefter följde en termin vid University of Oslo i Norge med inriktning inom hacking och informations-säkerhet. Den sista delen av utbildningen sker på Techinovas kontor i Karlskrona där han gör sitt examensarbete.

Andreas kommer från Ljusdal och har under flera år sommarjobbat på Ljusdal Elnät, därmed har han redan en fot in i branschen. Det var också via Ljusdal Elnät som Andreas och Techinovas vägar korsades. Andreas är extra intresserad av Cyber säkerhet och hans examensarbete riktar sig inom just detta område. Examensarbetet Säker fjärraccess, syftar till att utvärdera en fjärraccess metod mot Techinovas kunders säkerhetsklassade system. Denna metod skall utvärderas enskilt och ställas mot befintliga metoder med exempelvis tredjeparts VPN.

Andreas Ernström gör sitt examensarbete på Techinova AB.

- Andreas har en intressant profil för oss säger Henrik Johansson, projektledare på Techinova.
Med hans bakgrund och intresse var det lätt att hitta ett område för examensarbete som passar för både Andreas
och oss, att Andreas dessutom ville flytta till Karlskrona under studierna blev en extra bonus, avslutar Henrik.

Andreas Ernström