Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova satsar på digital säkerhet i distributionsnät

Frågor som handlar om digital säkerhet har blivit allt viktigare och är avgörande för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020 på att få fram innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och tillförlitlighet. Nu har beslut tagits om 17 projekt som får finansiering med sammanlagt 26 miljoner kronor. Bland de beviljade projektet finns Techinovas projekt Digital Säkerhet i Distributionsnät, DiSiDiN.

Projektet DiSiDiN – Digital Säkerhet i Distributionsnät syftar till att nyttja nya kommunikationsmöjligheter i eldistributionsnätet med bibehållen hög säkerhet och tillförlitlighet. Olika kommunikationsslag skall kunna nyttjas i samma system och automatiskt anpassas och prioriteras utefter olika behov såsom säkerhet, datamängd, tidsaspekter samt geografiska aspekter till exempel typologi och avstånd.

- Techinova-teamet har en mycket god kunskap inom teknisk kommunikation. Genom åren har vi samlat på oss en gedigen kunskap både från egen produktutveckling och implementation. Vi har också fått ta del av problem som våra kunder stött på i olika sammanhang. Projektet möjliggör att vi kan fortsätta att utveckla inom området, vilket så småningom ska det leda till lansering av nya, säkra och stabila kommunikationslösningar och vi är mycket glada över VINNOVAs beslut, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova.

- För att Sverige ska bli världsledande inom digitalisering, behöver individer, företag och offentlig verksamhet vara trygga med att använda olika digitala system och tjänster. Då behövs innovativa lösningar som kan bidra till det, säger Tommy Schönberg, som leder programmet på Vinnova.