Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Vattenfall Service besöker Techinova

Anders Isaksson, avdelningschef på Vattenfall Service i Halmstad och Christer Johansson, anbudsingenjör på Vattenfall Service Växjö besökte Techinova för att ta del av Techinovas senaste digitaliseringskoncept Techinova Insight.

Christer Johansson och Anders Isaksson från Vattenfall Service

Det blev en mycket intressant diskussion när Anders Isaksson från Vattenfall Service Halmstad och Christer Johansson från Vattenfall Service Växjö besökte Techinova för att ta del av Techinovas senaste digitaliseringskoncept Techinova Insight.

- Vi diskuterade bl.a. den pågående energiomställningen och vilka konsekvenser och behov som detta för med sig säger Peter Fransson, försäljningschef på Techinova. Vi visade hur vi ser på denna utmaning och hur vår lösning Techinova Insight kan ge nätägaren stöd för beslut.

Elbilsförsäljningen har markant ökat det senaste året. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade under januari med 367 procent jämfört med samma månad i fjol. Parallellt installeras allt fler solceller. Vad innebär det för elnätet? Kan effektbrist förutspås? Hur kan flaskhalsar identifieras?

Att mäta är att veta, Techinova Insight analyserar även mätvärdena så att rätt investeringsbeslut angående nätförstärkningar kan fattas så infrastrukturen i lokalnäten klarar av att hantera, den numera konsumentdrivna, energiomställningen.