Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Umeå Energi ger Techinova förnyat förtroende

Efter två års kontinuerliga leveranser av stations-RTU:er, i huvudsak via kunders stationsleverantör Norrmontage, var det dags för en ny upphandling. Techinova vann återigen upphandlingen. Det nya kontraktet lyder på tre år och ger möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Peter Fransson och Mikael Nordell visar RTU-skåpen för Jonas Edvardsson och Nils Stenmark från Umeå Energi. Bilden är taget vid besöket 2018. Årets möte fick ske per tfn.

Våren 2018 vann Techinova en upphandling avseende nätstationsautomation och felindikering. Upphandlingen omfattade leverans av kommunikations- och kontrollutrustning till beställarens mellanspänningsstationer i befintliga och nya stationer.

Umeå Energi har fler än 60 000 kunder och elnätet omfattar ca 4 800 km ledning. För Umeå Energi är det en självklarhet att ge samma leveranssäkerhet till alla kunder, såväl tätortsbor som glesbygdsboende. Tack vare långsiktig utbyggnad och löpande investeringar är elnätet  ett av landets mest prisvärda och håller dessutom en hög leveranssäkerhet.

Efter två år av god samverkan har en naturlig dialog vuxit fram. Några konstruktionsförbättringar har skett, bl.a. har kabeldragningen till knappsatsen ersatts med ett kretskort. Techinova har även byggt in Rakel-kortet direkt i kommunikations-RTU:n, vilket ger flera fördelar. Även mjukvaran har uppgraderats och fler funktioner läggs till efterhand.

.