Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova lanserar TechiNode™ kommunikations-RTU:n RS15T

TechiNode™ RS15-T (Tetra) utgör det senaste tillskottet i TechiNode™-familjen, Techinovas egenutvecklade system, för fjärrstyrning och fjärrövervakning.

Kommunikations-RTU:n RS15 har tidigare funnits med inbyggd privat radio. Vid önskemål om RAKEL-kommunikation har ett externt modem använts. Kombinationen fungerar alldeles utmärkt, men har tagit onödigt stor plats, vilket kan skapa problem, inte minst i samband med retrofit-lösningar.

-       Nu integrerar vi ett RAKEL-kort direkt i RTU:n vilket enkelt sätt kan beskrivas som att två produkter blir en, säger Mikael Nordell, ansvarig utvecklare på Techinova. Enheten kräver mindre utrymme, strömförsörjningen blir lägre och den blir mer kostnadseffektiv. De första enheterna installeras under veckan, och kommer i detta fall att utgöra kommunikations-redundans till fördelnings-stationer med IP.
Rakel-kortet finns integrerat i RTU:n vilket innebär att något modem inte behövs.
Kommunikations-RTU:n RS15 med inbyggd RAKEL - här med monteringsplåt för retrofit-lösning

RS15 och RST15T (Tetra) är speciellt framtagen i syfte att styra och övervaka nätstationer upp till fyra fack. Lösningen erbjuder en effektiv avbrottshantering och bidrar till att reducera drift- och underhållskostnader genom att minimera antalet fysiska besök på plats och genom att proaktivt kunna arbeta med feldetektering.

  • Möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning  
  • Felindikering och fellokalisering  
  • Lokal I/O: 16 DI, 8 DO, 4 AI  
  • Master protokoll IEC 60870-101-5, Modbus RTU för seriell anslutning mot reläskydd felindikatorer, PLC/RTU: er.  
  • Kommunikation: Privat Radio och RAKEL kan köras i samma system.  
  • Gör om pollade protokoll till händelsestyrda.