Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova har certifierats enligt ISO 27001.

Techinova har tagit nästa steg i säkerhetsarbetet och har blivit certifierade enligt standarden ISO 27001 för informationssäkerhet. Ett omfattande arbete har utförts internt. Certifieringen innebär en viktig milstolpe för bolaget och utgör samtidigt en viktig kvalitetsstämpel.

I takt med att elnätet digitaliseras har kraven från såväl kunder som andra intressenter ökat. För att tillmötesgå kraven och fortsätta att leverera säkra lösningar för elnätet såg Techinova certifieringen som ett naturligt steg i bolagets utveckling. Under certifieringsprocessen har hela organisationen involverats.

Arbetet har pågått under en längre tid och efter granskning stod det klart att Techinovas ledningssystem för informationssäkerhet och tillhörande processer uppfyller de krav som ska tillämpas enligt den internationella standarden ISO/IEC27001:2013. Certifierande organ är DNV.

- Certifikatet är en bekräftelse på vårt långsiktiga säkerhetsarbete. Vi ligger i framkant och erbjuder säkra automations- och kommunikationslösningar för elnätet. Att ha ett strukturerat arbete för risk-och sårbarhetshantering för att skydda den egna, kundernas och övriga intressenters information är för oss av största vikt, då vi arbetar i en bransch med mycket högt ställda informationssäkerhetskrav, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova.

Techinova är sedan tidigare certifierade för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015.

ISO / IEC 27001 är en internationell standard för hur man hanterar informationssäkerhet. Den specificerar kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ledningssystemet för informationssäkerhet.

OM TECHINOVA

Techinova AB är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter som skräddarsys till ett helhetskoncept för eldistributörer och kraftproducenter. Den egenutvecklade produktportföljen innehåller kommunikations- och automationslösningar som vid behov kompletterasmed väl valda tredjepartsprodukter. Techinova tar ett helhetsansvar kring affären och erbjuder även driftsättning, service och support.

Bild: Teamet som lett det interna informationssäkerhetsarbetet under processen är stolta över

certifieringen! Från vänster: Björn Holmkvist, Marianne Ivarsson och Peter Fransson.