Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova levererar utrustning för fjärrstyrning av vattenkraftverk.

Techinovas utrustning används för fjärrstyrning av åtta vattenkraftstationer i Mellansverige. Lösningen innefattar redundant kommunikation mellan vattenkraftstationerna och kontrollrummet. Projektet drivs ONE Nordic Hydro som har totalentreprenad för uppdraget.

Vattenkraft utgör en viktig del för att nå målet om ett förnybart elsystem och har betydelse för Sveriges energibalansering.  Vikten av styrning och kontroll får en allt större betydelse i denna typen av lösningar. Med investeringen moderniseras kraftverken med ny teknik.

-       Det är ett spännande uppdrag för oss säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova AB. Vi har nu genomfört integrationsarbetet i samverkan med ONE Nordic Hydro och projektet är i slutas.

Not. Vattenkraftverken ägs av den brittiska investeringsfonden Downing Renewables & Infrastructure som anlitat ONE Nordic Hydro för projektet, medan Dala Energi svarar för den operativa driften.

Techinova AB är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter som skräddarsys till ett helhetskoncept för eldistribution och kraftproduktion. Den egenutvecklade produktportföljen innehåller kommunikations- och automationslösningar som vid behov kompletteras med tredjepartsprodukter. Techinova har kontor i Karlskrona och Stockholm.