Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Techinova vinner upphandling till Vattenfall Eldistribution.

Techinova vinner upphandling till Vattenfall Eldistribution. Ett ramavtal är signerat och löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Vattenfalls huvudsyften med upphandlingen är att säkra leverans till kunderna samt att bidra till ett hållbart samhälle.

Lösningen omfattar motordonsskåp för motorstyrning av frånskiljare med fjärrstyrning och informationsinsamling. Upphandlingen utgör ett område inom Vattenfalls projekt Pandora och gäller för Vattenfall Eldistributions elnät i Sverige. Techinova har anpassat sin lösning för att överensstämma med Vattenfalls krav. Efter en konstruktiv testperiod parterna emellan är Techinovas lösning godkänd i enlighet med samtliga Vattenfalls krav. De första avropsordrarna är lagda och utrullning förbereds.

Bild: Kontraktsansvarig Peter Fransson är nöjd med den slutliga lösningen och produktionen står förberedd för utrullning.

   

-       Vi är mycket stolta över det förtroende som Vattenfall ger oss genom detta ramavtal. Avtalet lägger grunden för ett långsiktigt samarbete och ger oss möjlighet att växa. Våra medarbetares kompetens i kombination med nya investeringarna och fördjupade samarbeten med våra underleverantörer har gett oss de nödvändiga förutsättningar vi behöver för att klara volymleveranser, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova AB.

-       Techinova kunde visa den mest kostnadseffektiva lösningen enligt vår kravspecifikation. Vi ser fram emot ett gott samarbete säger Patrik Klint, Systemspecialist på Vattenfall.

 

Vattenfall Eldistribution är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB som till 100 % ägs av svenska staten. Vattenfall tillhör en av de ledande eldistributörerna i Europa, med nästan 900 000 kunder.

Techinova AB är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter som skräddarsys till ett helhetskoncept föreldistributörer och kraftproducenter. Den egenutvecklade produktportföljen innehåller kommunikations- och automationslösningar som vid behov kompletterasmed väl utvalda tredjepartsprodukter. Techinova tar ett helhetsansvar kring affären och erbjuder även driftsättning, service och support.