Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Utbildning i reläskyddsteknik och selektivitet

Under innevarande vecka kompetensutvecklas Techinovas teknikteam. Under två dagar håller Mikael Malmgren, Elektroinvent utbildning inom reläskyddsteknik, selektivitet, feltyper och felbortkoppling m.m.

Tekniken utvecklas kontinuerligt och under innevarande vecka kompetensutvecklas Techinovas teknikteam. Årligen inventerar vi olika kompetensbehov i vårt team och beslutar om vilka utbildningar vi bör prioritera. Denna gång föll valet på reläskyddsteknik och selektivitet. Frågor som alltjämt är aktuella för våra kunder.

Igår höll Karl Kysinger från ELB Kraft uppdatering på ESA och fem av våra tekniker fick sina certifikat förnyade.

Mikael Malmgren från ElektroInvent håller utbildning i reläskyddsteknik på Techinova.

I år har vi kunnat kompetensutveckla extra mycket tack vare projektet CO Skill som bidrar med finansiering, säger Marianne Ivarsson, VD på Techinova. Vi är mycket tacksamma för denna möjlighet, fortsätter hon. Själv har hon valt att fördjupa sig inom juridik, ett ständigt aktuellt ämne.

CoSkill erbjuder små och medelstora företag skräddarsydda utbildningspaket