Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkivet

Sjöbo Elnät investerar i Självläkande Nät från Techinova

Under 2019 uppförde Sjöbo Sveriges största solcellspark. Behovet av att kunna bryta bort parken vid fel, mäta nätkvalitén m.m., ledde till investering av den första autoreclosern. I år fortsätter man att investera och köper ytterligare två autorecloser samt stationsautomation med Techinovas RTU. Tillsammans utgör de grund för ett självläkande nät som byggs med hjälp av Techinovas nya basstation TechiHub™

Sjöbo Elnät ansvarar för drift, underhåll och distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun. Bolaget har ca 7 900 kunder.

Techinovas lösning för självläkande nät avskiljer felbehäftad ledningsdel och återställer automatiskt driften till alla övriga kunder. Kundernas avbrott minimeras till sekunder. Lösningen är mycket robust och bygger på lokal automation.

Techinovas erbjudande, som innefattar automationsenhet, linjereläbrytare (även kallade autoreclosers) i kombination med skyddsfunktioner i reläskydd och logik, bygger in intelligens i nätet. En kombination av centraliserad och lokal automation gör lösningen generell och mycket robust. Techinovas TechiNode™-system och Techi-Hub™, möjliggör nya automationsförlopp såsom automatisk omkoppling och automatisk lastbalansering. Det innebär bland annat proaktiv feldetektering, att antalet längre avbrott minimeras både i antal och tid samt att färre kunder påverkas av avbrotten. Vid avbrott ska så många kunder som möjligt få tillbaka spänningen redan inom 90 sekunder. Vidare används TechiNode-systemets flexibla kommunikationslösningar som förbättrar tillgänglighet och utnyttjandegrad.

Per Liljenberg, Sjöbo Elnät

- Montaget i stolpen gick mycket smidigt och driftsättningen gick planenligt. Jag är väldigt nöjd med vad vi har fått hittills, både materiellt och framförallt support. Nu ser vi fram emot nästa steg, att bygga ett självläkande nät, säger Nätingenjör Per Liljenberg på Sjöbo Elnät.

- Det är roligt att se att tekniken för självläkande nät nu är mogen samt rullas ut i stora delar av Sverige, säger Peter Fransson, på Techinova. Detta får numera ses som ett naturligt steg i samhällsutvecklingen, allt fler arbetar från hemmet, inte minst i dessa tider. Konstant tillgång till elförsörjning samt internetuppkoppling är då självklara krav. Långa avbrott i elförsörjningen är därmed inte acceptabelt. Kunder som Sjöbo elnät bekräftar att tekniken är kostnadseffektiv samt är här för att stanna. Peter ser fram emot samarbetet mellan Techinova och Sjöbo Elnät.